Parkeren en verkeer

 • Binnenhavengeld

  Uw schip mag maximaal 3 uur zonder betaling liggen aan de Hooikade. Dat is alleen voor brandstof bunkeren en na overleg met het Bunkerstation Delta.

 • Parkeren grote voertuigen

  Gratis parkeren van voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter op speciale parkeerplaatsen. Tegen betaling mogelijk op afgesloten terrein.

 • Parkeerlocaties grote voertuigen binnen de bebouwde kom

  U mag uw grote voertuig de 1e 24 uur gratis parkeren op de aangegeven terreinen. Als het parkeerterrein niet gratis is, staat dat op het terrein aangegeven.

 • Wegafsluiting- Ondernemers

  Welke wegen zijn afgesloten voor werk aan de weg of evenementen?

 • Parkeerkaarten parkeergarages

  Met parkeerkaarten betaalt u (een deel van) de parkeerkosten voor uw bezoek. Ondernemers of eigenaar van een bedrijf mogen parkeerkaarten aanvragen.

 • RVV-ontheffing (parkeren bij werkzaamheden)

  Voor parkeren op een plek waar dat niet mag, denk aan een verhuiswagen of vervoer voor andere werkzaamheden. De aanvraag duurt maximaal 6 weken.

 • Autoluwe binnenstad - Ondernemers

  Wilt u door de autovrije binnenstad rijden? Dan heeft u ontheffing nodig. Bij de ontheffing vraagt u direct een toegangspas of transponder aan.

 • Walstroom

  Bij elke walstroomkast levering van stroom activeren en beëindigen via uw mobiele telefoon. Aanmelden via een speciaal account en een EU-nummer.

 • Schippersvergunning

  U registreert zich eerst als schipper en binnen 14 dagen krijgt u reactie. Als wij u als schipper erkennen, vraagt u de vergunning zelf aan in het P-loket.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  U vraagt schriftelijk een 'Ontheffing van het verbod op vervoer gevaarlijke stoffen' aan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Omgevingsbeheer.

 • Vrachtverkeer/ zwaar vervoer in binnenstad

  Tijdelijke heffing is maximaal 3 dagen geldig, binnen 1 week reactie. Doorlopende ontheffing maximaal 1 jaar geldig, binnen 8 weken reactie.

 • Zero-emissiezone vanaf 2026

  Vanaf 2026 is het centrum van Dordrecht, de Binnenstad een zero-emissiezone voor stadslogistiek.