Parkeren en verkeer

 • Binnenhavengeld

  Maakt u met uw binnenvaartschip gebruik van havens in Dordrecht, Zwijndrecht of Papendrecht? Dan betaalt u daar binnenhavengeld voor.

 • Parkeren grote voertuigen

  Wilt u een voertuig langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter parkeren? Dat mag op gratis speciale parkeerplaatsen in Dordrecht. Tegen betaling mag u parkeren op een afgesloten terrein aan de Bamendaweg.

 • Parkeerkaarten parkeergarages

  Heeft u een onderneming of bedrijf? Dan kunt u parkeerkaarten voor de parkeergarages aanvragen.

 • RVV-ontheffing (parkeren bij werkzaamheden)

  Met de RVV-ontheffing (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) kunt u voor bepaalde verkeersregels of verkeerstekens ontheffing krijgen.

 • Autoluwe binnenstad

  Wilt u door de autovrije binnenstad rijden? Dan heeft u ontheffing nodig. Bij de ontheffing vraagt u direct een toegangspas of transponder aan.

 • Walstroom

  Verschillende havens in Dordrecht zijn voorzien van walstroomkasten. Binnenvaartschippers kunnen hier hun elektriciteit afnemen voor huishoudelijk gebruik aan boord van hun schip.

 • Schippersvergunning

  Als binnenvaartschipper mag u 1 digitale parkeervergunning per schip aanvragen als u zich als schipper registreert in onze gemeente

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Het vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan binnen de bebouwde kom. Hiervoor zijn speciale wegen aangewezen. Op wegen die niet voor dat doel zijn aangewezen, heeft u een ontheffing nodig.

 • Wegafsluiting

  Welke wegen zijn afgesloten voor werk aan de weg of evenementen?

 • Vrachtverkeer/ zwaar vervoer in binnenstad

  U heeft een ontheffing nodig voor voertuigen langer dan 7,5 meter voor de historische binnenstad en voor voertuigen langer dan 13 meter voor de Sarisgang, het Statenplein, het Achterom, het Bagijnhof en de Vest