Walstroom

Verschillende havens in Dordrecht zijn voorzien van walstroomkasten. Binnenvaartschippers kunnen hier hun elektriciteit afnemen voor huishoudelijk gebruik aan boord van hun schip. Walstroomkasten vindt u onder andere in de havens van Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen, Nieuwegein en langs vaarwegen van de provincie Zuid-Holland.

Kosten

U betaalt € 0,27 per kWh, inclusief belasting. U kunt zich direct online inschrijven.

Afhandeling

Na uw eenmalige aanmelding kunt u direct walstroom gebruiken.

Inschrijven voor walstroom

Voordelen gebruik walstroom
 • u betaalt alleen wat u werkelijk aan elektriciteit gebruikt
 • u betaalt geen abonnementsgeld
 • u schakelt de stroom gemakkelijk aan en uit vanaf uw schip via uw mobiele telefoon of via de website. U kunt binnen 1 minuut na aanmelden gebruik maken van de stroomkast 
 • u ontvangt een btw-factuur voor uw administratie of declaraties
 • u kunt een fiscaal voordeel via de Vamil en de MIA-regeling krijgen
 • uzelf, uw buren en omwonenden hebben geen geluidshinder van de dieselgeneratoren
 • u draagt bij aan een schoner milieu. Doordat u gebruik maakt van de walstroomkasten is er minder uitstoot van CO2 waardoor de lucht schoner blijft
Kosten walstroom

De havens bepalen zelf de prijzen voor walstroom. In Dordrecht betaalt u € 0,27 per kWh, inclusief belasting. Maandelijks krijgt u een uitgebreid overzicht van uw verbruik en wat u moet betalen.

Gebruik maken van walstroom

U kunt bij elke walstroomkast de levering van stroom gemakkelijk activeren en beëindigen via uw mobiele telefoon. U meldt zich via een speciaal account aan waarbij u het registratienummer, het zogenoemde EU-nummer, invoert.

U kunt ook na uw inschrijving eerst een sleutel ophalen voordat u uw schip aansluit op de walstroomkast. Deze sleutel past op alle walstroomkasten in Nederland die zijn aangesloten op het systeem van Park-line.nl.

Walstroom met intelligente elektriciteitsmeters

Walstroom maakt gebruik van zogenoemde intelligente elektriciteitsmeters (smart metering). Via draadloze verbinding worden walstroomaansluitingen op afstand aan- en uitgeschakeld en het verbruik geregistreerd. U maakt de walstroomkast open met een Rittal sleutel. U bevestigt de elektriciteitskabel aan een vrije wandcontactdoos in de walstroomkast. Elke walstroomkast heeft in ieder geval enkele aansluitingen van het type 400V/63A/50Hz. Bij deze aansluiting kunt u gebruik maken van een 5-polige CEE 5x63A stekker. Een deel van de walstroomkasten beschikt ook over aansluitingen van het type 230V/16A/50Hz (voor een CEE 3-polige 16A stekker) of van het type 400V/32A/50Hz (voor een CEE 5-polige 32A stekker). U mag niet zelf een verloopstekker maken.

Locaties walstroomkasten in Dordrecht

In Dordrecht vindt u de walstroomkasten aan:

 • Buiten Walevest
 • Kalkhaven
 • Korte en Lange Wantijkade
 • Kuipershaven
 • Leuvehaven
 • Merwekade
 • Riedijkhaven
 • Tweede Merwedehaven
Sleutel voor walstroomkasten

U belt voor de sleutel van de walstroomkast naar de medewerker brugbediening. U bereikt de medewerker via:

 • marifoonnummer 74 of
 • telefoon: 06 3639 4603 of 078 6144 242

Medewerkers van de centrale brugbediening zijn aanwezig:

In het zomerseizoen: 7 dagen per week van 1 april tot 1 november:

 •  08.00 tot 12.00 uur
 • 12.30 tot 18.00 uur
 • 18.30 uur tot 21.30 uur

In het winterseizoen: 6 dage per week van 1 november tot 1 april (op zondag gesloten):

 • 8.00 tot 12.00 uur
 • 12.30 tot 16.30 uur

In Dordrecht brengt de medewerker brugbediening de sleutel naar uw boot. U kunt de sleutel ook afhalen op diverse locaties in Nederland, zoals bij sluizen en gemeentehuizen. Deze sleutel past op alle walstroomkasten in Nederland die zijn aangesloten op het systeem van Park-line.nl. Op de website Park-line leest u de walstroomadressen binnen de Drechtsteden. 

Walstroom niet verplicht

Het gebruik van walstroom is niet verplicht. Het is echter wel verboden om dieselgenerator te gebruiken op de locaties die in verordening zijn opgenomen.

Melden storingen, schade of graffiti aan walstroomkast

Voor elektrotechnische storingen aan de walstoomvoorziening belt u het centrale telefoonnummer 0900 4643 464 van Park-line. Wanneer u graffiti, illegaal aangeplakte affiches of vandalisme ziet, doet u een melding via de Wijklijn.

Heeft u vragen?

Meer informatie leest u op de website Park-line. U kunt ook een e-mail sturen naar info@drechtsteden.nl.