Handhaving

 • Handhaving

  Handhavers zien erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Zij doen dit in alle wijken van Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en in Zwijndrecht.

 • Taken en prioriteiten

  Het streven van burgemeester en wethouders is dat het in de toekomst prettig leven blijft in Dordrecht. Helaas staan de leefbaarheid en veiligheid soms onder druk door het gedrag van individuen of groepen.

 • Gebiedsgerichte aanpak

  In Dordrecht werkt handhaving met gebiedsteams: vaste teams met handhavers die actief zijn in de wijken. Zij kennen de wijken goed. Per gebied zijn prioriteiten opgesteld.

 • Samenwerking met politie

  Handhaving werkt nauw samen met de politie. Veel projecten in de stad voert de politie samen met handhaving uit.

 • Handhaving vanuit de centrale meldkamer

  In de meldkamer wordt via camerabeelden toezicht gehouden op aangewezen gebieden in de stad.

 • Handhaving op alcohol

  Het handhaven van de regels in de Drank- en Horecawet is de taak van de gemeente.

 • Rampen, crisis en bestrijding

  Binnen de gemeente Dordrecht kennen we verschillende risico's. Bijvoorbeeld risico's bij het spoor, op het water of de weg en bij bedrijven. De gemeente neemt zoveel mogelijk maatregelingen om eventuele rampen te voorkomen.

 • Proef met bodycams

  02 november 2020

  Dordrecht doet een proef met bodycams voor medewerkers van Handhaving.