Vergunningen

 • Parkeren, verkeer en vervoer

  Informatie over parkeren, verkeer en vervoer.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Gaat u verbouwen? Via het Omgevingsloket online kunt u activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen direct keer regelen. U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

 • Onttrekkingsvergunning woonruimte

  Wilt u een woning voor andere doeleinden gebruiken? Dan hebt u een onttrekkingsvergunning nodig.

 • Splitsing in appartementsrechten

  U heeft een splitsingsvergunning nodig wanneer u woningen verkoopt van een woongebouw dat u in bezit heeft. Met deze vergunning krijgt u toestemming om uw eigendomsrechten (in delen) te splitsen.

 • Kapvergunning

  In Dordrecht staan veel bomen en daar zorgen we goed voor. Zo mogen bomen niet zomaar gekapt worden. Hiervoor is soms een kapvergunning nodig. Of u een kapvergunning nodig heeft kunt u via de vergunningcheck controleren.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft. Als u nog niet zeker weet of uw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen.

 • Uitrit en inrit (maken of veranderen)

  U heeft een vergunning nodig als u een inrit of een uitrit wilt maken of veranderen.

 • Geluidshinder

  Als u geluid veroorzaakt waardoor omwonenden hinder ondervinden, heeft u een ontheffing geluidshinder nodig.

 • Vuur stoken

  In de openlucht een vuur aanleggen of vuurtje stoken, bijvoorbeeld een kampvuur maken, dat mag niet! Daarvoor heeft u een vergunning nodig.

 • Brandveilig gebruik

  Voor brandveilig gebruik maken we onderscheid in 3 verschillende situaties: Omgevingsvergunning, Meldingsplicht en Algemeen gebruik.

 • Uitstallingen

  Wanneer u voorwerpen op de stoep of de straat voor uw woning of bedrijf zet (uitstalling), gelden daarvoor spelregels. Als u een uitstalling wilt neerzetten die buiten de spelregels valt, vraagt u een vergunning aan.

 • Aanleggen, omgevingsvergunning nodig?

  Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig als u uw leefomgeving wilt veranderen zonder dat u daarvoor moet (ver)bouwen.

 • Bouwwerk, kennisgeving bouwhandeling

  Zodra u de omgevingsvergunning heeft, mag u starten met de (ver)bouwwerkzaamheden. Lees aan welke regels en voorwaarden u zich tijdens het bouwproces moet houden.

 • Leegstandvergunning

  Als eigenaar van een leegstaande woning mag u deze in bepaalde situaties tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat of gesloopt gaat worden.

 • Demonstratie, stille tocht of betoging

  Wilt u een demonstratie, stille tocht of een betoging houden? Meldt u dit dan minstens 2 dagen vooraf bij de gemeente.

 • Afsluiten van de openbare weg

  U heeft een vergunning nodig bij werkzaamheden of activiteiten aan de openbare weg waarbij de veiligheid van het passerende verkeer in gevaar komt.

 • Optreden als straatmuzikant

  U heeft een ontheffing nodig als u live op straat muziek wilt spelen. Optreden als bijvoorbeeld straatartiest, fotograaf, filmer, gids of tekenaar mag zonder ontheffing.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Soms heeft u toestemming nodig als u reclame wilt verspreiden.

 • Opkoopbescherming

  U bent als nieuwe eigenaar van een woning verplicht om er zelf in te wonen.