Vergunningen

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Gaat u verbouwen? Via het Omgevingsloket online kunt u activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen direct keer regelen. U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

 • Bouwwerk, kennisgeving bouwhandeling

  Zodra u de omgevingsvergunning heeft, mag u starten met de (ver)bouwwerkzaamheden. Lees aan welke regels en voorwaarden u zich tijdens het bouwproces moet houden.

 • Aanleggen, omgevingsvergunning nodig?

  Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig als u uw leefomgeving wilt veranderen zonder dat u daarvoor moet (ver)bouwen.

 • Afsluiten van de openbare weg

  U heeft een vergunning nodig bij werkzaamheden of activiteiten aan de openbare weg waarbij de veiligheid van het passerende verkeer in gevaar komt.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft. Als u nog niet zeker weet of uw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen.

 • Onttrekkingsvergunning woonruimte

  Wilt u een woning voor andere doeleinden gebruiken? Dan hebt u een onttrekkingsvergunning nodig.

 • Splitsing in appartementsrechten

  U heeft een splitsingsvergunning nodig wanneer u woningen verkoopt van een woongebouw dat u in bezit heeft. Met deze vergunning krijgt u toestemming om uw eigendomsrechten (in delen) te splitsen.

 • Uitrit en inrit (maken of veranderen)

  U heeft een vergunning nodig als u een inrit of een uitrit wilt maken of veranderen.

 • Kapvergunning

  In Dordrecht staan veel bomen en daar zorgen we goed voor. Zo mogen bomen niet zomaar gekapt worden. Hiervoor is soms een kapvergunning nodig. Of u een kapvergunning nodig heeft kunt u via de vergunningcheck controleren.

 • (Klein) Evenement organiseren

  Voor het organiseren van een klein evenement kunt u een melding doen of heeft u een vergunning nodig.

 • Demonstratie, stille tocht of betoging

  Wilt u een demonstratie, stille tocht of een betoging houden? Meldt u dit dan minstens 2 dagen vooraf bij de gemeente.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Soms heeft u toestemming nodig als u reclame wilt verspreiden.

 • Optreden als straatmuzikant

  U heeft een ontheffing nodig als u live op straat muziek wilt spelen. Optreden als bijvoorbeeld straatartiest, fotograaf, filmer, gids of tekenaar mag zonder ontheffing.

 • Geluidshinder

  Als u geluid veroorzaakt waardoor omwonenden hinder ondervinden, heeft u een ontheffing geluidshinder nodig.

 • Vuur stoken

  In de openlucht een vuur aanleggen of vuurtje stoken, bijvoorbeeld een kampvuur maken, dat mag niet! Daarvoor heeft u een vergunning nodig.

 • Leegstandvergunning

  Als eigenaar van een leegstaande woning mag u deze in bepaalde situaties tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat of gesloopt gaat worden.

 • Uitstallingen

  Samen zorgen we voor een aantrekkelijke binnenstad. Iedereen levert hieraan een bijdrage. Bijvoorbeeld door het onderhouden van woningen, het schoonhouden van de omgeving of door het plaatsen van een paar bloempotten of een gezellig zitje.

 • Brandveilig gebruik

  Voor brandveilig gebruik maken we onderscheid in 3 verschillende situaties: Omgevingsvergunning, Meldingsplicht en Algemeen gebruik.