Vergunningen

 • Parkeren, verkeer en vervoer

  Informatie over parkeren, verkeer en vervoer.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Gaat u verbouwen? Via het Omgevingsloket online kunt u activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen direct keer regelen. U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

 • Onttrekkingsvergunning woonruimte

  Wilt u een woning voor andere doeleinden gebruiken? Dan hebt u een onttrekkingsvergunning nodig.

 • Splitsing in appartementsrechten

  U heeft een splitsingsvergunning nodig wanneer u woningen verkoopt van een woongebouw dat u in bezit heeft. Met deze vergunning krijgt u toestemming om uw eigendomsrechten (in delen) te splitsen.

 • Kapvergunning

  Een kapvergunning vraagt u met DigiD gratis aan via het Omgevingsloket online. Binnen 8 weken krijgt u een reactie op uw aanvraag.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft. Als u nog niet zeker weet of uw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen.

 • Uitrit en inrit (maken of veranderen)

  Vergunning aanvragen op Omgevingsloket online. Tijdens de aanvraag leest u wat u moet meesturen. U krijgt binnen 8 weken reactie.

 • Geluidshinder

  Vraag online een ontheffing aan als u geluid wilt maken waarvan omwonenden overlast ervaren. Binnen 3 weken krijgt u bericht van de Omgevingsdienst.

 • Vuur stoken

  Ontheffing nodig om vuur in de openlucht aan te leggen of te stoken, bijvoorbeeld een kampvuur. Ontheffing is gratis en binnen 3 weken reactie.

 • Brandveilig gebruik

  De melding en de aanvraag dient u in via Omgevingsloket online. De melding is gratis, de kosten omgevingsvergunning hangen af van de soort aanvraag.

 • Uitstallingen

  Voor uitstalling gelden spelregels. Als u een uitstalling wilt die buiten deze spelregels valt, vraagt u gratis een vergunning aan.

 • Aanleggen, omgevingsvergunning nodig?

  Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig als u uw leefomgeving wilt veranderen zonder dat u daarvoor moet (ver)bouwen.

 • Bouwwerk, kennisgeving bouwhandeling

  Met een omgevingsvergunning mag u starten met de (ver)bouwwerkzaamheden. U moet wel op bepaalde momenten melding doen van de werkzaamheden.

 • Leegstandvergunning

  Eigenaren mogen met een vergunning een leegstaande woning in bepaalde situaties verhuren. U krijgt reactie binnen 8 weken na aanvraag van de vergunning.

 • Demonstratie, stille tocht of betoging

  Een demonstratie, stille tocht of het houden van een betoging meldt u minstens 2 dagen vooraf bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Afsluiten van de openbare weg

  U heeft een vergunning nodig bij werkzaamheden of activiteiten aan de openbare weg waarbij de veiligheid van het passerende verkeer in gevaar komt.

 • Optreden als straatmuzikant

  Vraag digitaal de ontheffing aan voor spelen van live muziek op straat. U krijgt binnen 3 weken reactie. Bij de ontheffing geven we spelregels.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  U heeft niet altijd toestemming nodig. Wel gelden enkele verboden: geen geneesmiddelen aanprijzen en tijdens de marktdagen alleen vanaf een standplaats.

 • Opkoopbescherming

  De opkoopbescherming richt zich vooral op het verhuren van woningen. De nieuwe eigenaar van een woning heeft de plicht er zelf in te wonen.

 • Steigers, containers en dergelijke plaatsen