Leegstandvergunning

U mag als eigenaar van een leegstaande woning deze in bepaalde situaties tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat of gesloopt gaat worden. Daarvoor heeft u een Leegstandvergunning nodig. Deze vergunning is vijf jaar geldig en verlengen is niet mogelijk.

Regelen

Vul het Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur in en stuur deze ingevuld op naar: Gemeente Dordrecht, Cluster Stad, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Afhandeling

 • u krijgt de vergunning of de weigering binnen 8 weken opgestuurd
 • daarna ontvangt u binnen 1 week een brief met een betalingskenmerk voor de internetbetaling
Kosten
 • aanvraag particuliere woning bedragen € 60,70
 • aanvraag van een corporatiewoning bedragen € 121,-
Voorwaarden
 • de woning is niet verhuurd op het moment van de aanvraag
 • de woning moet leeg staan
 • u kunt geen normale huurovereenkomst afsluiten
 • sloop of renovatie vindt binnen redelijke termijn plaats
 • de eventuele renovatie is ingrijpend van aard (dusdanig dat de huurders het pand moeten verlaten)
Verhuurtermijn
 • voor een te koop staande koopwoning krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Deze termijn kunt u niet verlengen. Een particuliere eigenaar mag maximaal twee koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren
 • voor huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie krijgt u een vergunning voor 2 jaar. Na deze 2 jaar kunt u de vergunning maximaal 5 keer met een jaar laten verlengen. Dit vraagt u aan voordat uw eerste vergunning is verlopen. De maximale verhuurperiode voor huurwoningen is 7 jaar
 • leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorpanden, mag u als woonruimte verhuren. Voorwaarde is wel dat het bestemmingsplan dit toestaat. U kunt de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te wijken. Daarvoor vraagt u een omgevingsvergunning aan. Als de gemeente toestaat om tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken, krijgt u de leegstandvergunning voor tijdelijke verhuur voor maximaal 10 jaar
Huurovereenkomst

Als u een huuroverkomst sluit gelden de regels van artikel 16 van de Leegstandwet. De belangrijkste zijn:

 • u moet de huurovereenkomst schriftelijk aangaan voor minstens 6 maanden. U moet in de huurovereenkomst vermelden dat u een leegstandvergunning heeft en tot wanneer die geldig is
 • de huurder heeft een opzegtermijn van maximaal 1 maand
 • u hebt als eigenaar een opzegtermijn van minstens 3 maanden
 • de huurovereenkomst eindigt in elk geval op het moment dat de vergunning niet meer geldt. Als u de huurder na deze termijn in de woning laat verblijven, ontstaat automatisch een gewone huurovereenkomst. De uitzonderingen op de huurbescherming gelden dan niet meer. Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet heeft de huurder geen huurbescherming. U kunt als eigenaar de huur opzeggen als de woning verkocht of gesloopt wordt
Belangrijk!
 • particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren
 • eigenaren van een woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. De 2e vergunning krijgt u pas 5 jaar nadat de 1e vergunning is afgelopen
 • voor tijdelijke verhuur heeft u ook toestemming nodig van de bank of andere hypotheekverstrekkers. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming. Bijvoorbeeld dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om de hypotheek verder af te lossen. Bij de Vereniging eigen Huis kunt u meer informatie krijgen
 • vergeet ook niet uw verzekeraar te laten weten dat u uw woning verhuurt
Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan het secretariaat van Cluster Stad via telefoonnummer 078 770 28 14. Ook vindt u meer informatie op de websites van de Rijksoverheid en de Huurcommissie.

Wetgeving