Kapvergunning

In Dordrecht staan veel bomen waar wij goed voor zorgen. Zo mogen bomen niet zomaar gekapt worden, hiervoor is soms een kapvergunning nodig. Of u een kapvergunning nodig heeft, controleert u via de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket.

Online regelen

Vraag direct uw vergunning aan bij het Omgevingsloket .U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig. 

Video met uitleg

Het Omgevingsloket is vernieuwd vanaf 1 januari 2024. In deze video krijgt u uitleg over de vergunningscheck en het aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket. 

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Maak dan een afspraak met onze medewerkers via het contactformulier.

Afhandeling

Binnen 8 weken krijgt u een reactie op uw aanvraag. Deze termijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen.

Kosten

De vergunning is gratis.

Bomen op de Bomenlijst

U heeft in twee gevallen een kapvergunning nodig:

 • De boom staat op de Bomenlijst
 • De boom is opgenomen in een beschermd gebied (complex) op de bomenlijst en heeft een stamdoorsnede vanaf 20 cm gemeten vanaf 130 cm vanaf de grond

De Bomenlijst van de Binnenstad is een bijzondere. Hier maakt het niet uit van wie de boom is. Binnen de grenzen van de binnenstad zijn alle bomen beschermd. De grens van de Binnenstad loopt vanaf de Zwijndrechtsebrug langs de spoorlijn, de Toulonselaan en de Oranjelaan tot de Prins Hendrikbrug. Met kappen (vellen) bedoelen we:

 • rooien of verplanten
 • handelingen verrichten waarbij de boom:
  • dood kan gaan of ernstig beschadigd raakt of
  • waarbij de boom een heel andere vorm krijgt

In de vastgestelde Bomenlijst staan alle bomen vermeld. U kunt de bomenlijst per wijk bekijken.

Meesturen bij de aanvraag kapvergunning

Bij de aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

 • soortnaam of omschrijving van de boom
 • plaats waar de boom staat
 • stamdoorsnede: deze meet u op de stam van links naar rechts, dus niet rondom
 • foto of een tekening met de plaats van de boom in uw tuin
 • reden waarom u de boom wilt kappen

De reden waarom u wilt kappen is niet verplicht, maar wel waardevol. De gemeente kan dan een juiste beoordeling maken bij haar advies. U krijgt alleen een kapvergunning als u eigenaar van de boom bent. Anders stuurt u bij uw aanvraag een machtiging mee van de eigenaar. 

Publicatie van de vergunning

Als wij de vergunning verlenen, plaatsen wij een bericht in 'Dordt Centraal'. Belanghebbenden (bijvoorbeeld uw buren) mogen binnen zes weken bezwaar maken. Als er bezwaar gemaakt is, krijgt u van ons een brief. Wij nemen dan opnieuw een beslissing op uw aanvraag.

U mag de boom pas kappen als u van ons een nieuw besluit heeft gekregen. De hele afhandeling van uw aanvraag kunt u volgen via internet.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Vul het contactformulier in en binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. 

Wetgeving

Algemene Plaatselijke Verordening:

 • Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente
 • Afdeling 3: Het bewaren van houtopstanden.

Omgevingswet