Opkoopbescherming

Wilt u in Dordrecht een huis kopen om het te verhuren? Sinds 14 maart 2022 is dit niet meer toegestaan. We noemen dit 'opkoopbescherming'. Dit betekent dat u als nieuwe eigenaar van een woning verplicht bent om er zelf in te wonen. Er zijn een aantal uitzonderingen. Wanneer u denkt dat u onder een uitzondering valt, moet u een vergunning aanvragen om uw huis te verhuren. We maken het beleggers moeilijker om huizen te kopen voor de verhuur. En geven meer kansen aan onder andere starters.

Opkoopbescherming

De opkoopbescherming geldt voor alle bestaande woningen met een WOZ-waarde tot en met € 435.000. Zo'n 80% van alle woningen van Dordrecht valt daaronder. U kunt via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van een woning bekijken.

In de volgende situaties valt uw huis niet onder de opkoopbescherming. U hoeft dan geen vergunning aan te vragen om uw huis te verhuren.

 • u heeft uw woning voor 14 maart 2022 gekocht. De datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering is hiervoor leidend.  
 • uw huis heeft een WOZ-waarde boven € 435.000,- 
 • u koopt een woning waarin op dat moment al langer dan 6 maanden huurders wonen, die huurders mogen er ook blijven wonen
 • u heeft uw woning op of na 14 maart 2022 al langer dan 4 jaar eigenaar-bewoner van de woning 

Let op: Wilt u in uw huis kamers verhuren? Dan heeft u altijd een vergunning nodig. Lees meer over de onttrekkingsvergunning woonruimte.

Opkoopbescherming en toch verhuren

Als uw woning onder de opkoopbescherming valt, mag u uw woning volgens de Huisvestingsverordening niet verhuren. U mag met een vergunning uw woning wel verhuren als:  

 • u verhuurt aan uw ​​​1e - of 2e graad familielid
  - uw partner
  - (schoon)ouders
  - kinderen
  - broer of zus
  - grootouders 
  - kleinkinderen
 • u woont al minimaal 1 jaar in uw woning en wil deze voor maximaal 12 maanden verhuren. Daarna gaat u zelf minimaal 12 maanden opnieuw in uw woning wonen. Let op: Toeristenverhuur is niet toegestaan
 • uw woning is onderdeel van een winkel- of bedrijfspand
Aanvragen, kosten en afhandeling

DigiD-logo.comAanvragen vergunning verhuur bij opkoopbescherming u heeft hiervoor DigiD nodig. 

Bij uw aanvraag stuurt u mee:
•    een kopie van inschrijving in het kadaster waarop u als eigenaar van de woning vermeld staat
•    een gebruikersovereenkomst met degene aan wie u uw woning wilt verhuren

De aanvraag kost € 511,- en wij nemen alleen complete aanvragen in behandeling. Binnen 8 weken na de complete aanvraag krijgt u een reactie van ons.

Controle en handhaving

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleert regelmatig of de eigenaren van de woning er ook wonen. De Omgevingsdienst mag ook handhaven als iemand zich niet aan de regels van de opkoopbescherming houdt. Zij mogen een boete opleggen van maximaal € 21.750,- 

Woning kopen, opknappen en doorverkopen

U mag uw woning wel opknappen en daarna weer verkopen, zolang u de woning in de tussentijd niet verhuurt. De opkoopbescherming richt zich vooral op het verhuren van uw woning. 

Meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in. U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie van ons.