Bouwwerk, kennisgeving bouwhandeling

Zodra u de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft, mag u starten met de (ver)bouwwerkzaamheden. U moet zich tijdens het bouwproces wel houden aan bepaalde regels en voorwaarden. Welke dit zijn, leest u in uw omgevingsvergunning.

Melden bouwhandelingen

Een van de regels waaraan u zich moet houden is het melden van bepaalde momenten (bouwhandelingen) in het bouwproces. In uw omgevingsvergunning staat beschreven welke momenten dit zijn en hoe u dit moet doen. Als de bouw niet volgens de regels en voorwaarden plaatsvindt, kan de bouwinspecteur het college van burgemeester en wethouders adviseren het werk stil te laten leggen.

De meest voorkomende momenten zijn:

  • start (ver)bouwwerkzaamheden (tenminste 4 dagen van tevoren)
  • start heiwerkzaamheden (tenminste 4 dagen van tevoren)
  • start betonstorten (tenminste 2 dagen van tevoren)
  • het gereed zijn van het bouwwerk (vóór ingebruikneming bouwwerk)

Tip: het kan voorkomen dat de bouwinspecteur tijdens de bouw gebreken constateert. Geef daarom op tijd uw meldingen door. Zo voorkomt u dat uw planning uitloopt.

Voorwaarden en regels bouwproces

Deze voorwaarden hebben te maken met de bouwtechnische aspecten, de bouwmethoden en de aan- en afvoer van materiaal.

Het is verboden om een bouwwerk in gebruik te nemen dat:

  • u niet als gereed geeft gemeld
  • u  in afwijking van de omgevingsvergunning heeft gebouwd
Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Vul het contactformulier in en binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.