Uitstallingen

Samen zorgen we voor een aantrekkelijke binnenstad. Iedereen levert hieraan een bijdrage. Bijvoorbeeld door het onderhouden van woningen, het schoonhouden van de omgeving of door het plaatsen van een paar bloempotten of een gezellig zitje.

Ook (winkel)ondernemers werken hieraan mee. Zij plaatsen uitstallingen buiten hun (winkel)pand om aandacht te vragen voor producten die zij binnen verkopen, maar ook om de omgeving te verfraaien.

Uitstalling plaatsen

Wilt u de aandacht van een klant trekken met bijvoorbeeld een sandwichbord, uitzoekbak of een andere presentatie? Dat mag zolang u zich aan de spelregels houdt. Deze spelregels volgen binnenkort.

Belangrijk is dat dit niet leidt tot overlast of onveilige situaties. Het is voor iedereen belangrijk dat de Dordtse binnenstad niet alleen aantrekkelijk, maar ook toegankelijk en veilig blijft. Een vergunning voor het uitstallen heeft u dan niet nodig. Wel betaalt u precariobelasting als u bij het uitstallen gebruik maakt van gemeentegrond.

Toezicht

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) houdt toezicht op het naleven van de regels. Deze persoon kan u vragen de uitstalling aan te passen of weg te halen. Als u zich niet aan de regels houdt, mag de BOA ook bekeuringen uitschrijven.

Nieuwe spelregels

Met bewoners en ondernemers hebben we nieuwe spelregels opgesteld. Regels voor het uitstallen van zaken voor woningen of (winkel)panden in de binnenstad.

Zo kan iedereen  een positieve bijdrage leveren aan het mooier maken van de binnenstad waarbij veiligheid en bereikbaarheid voorop staat.

Contact

Heeft u een vraag over een uitstalling? Maak dan een terugbelafspraak. Binnen 2 werkdagen bellen wij u op.

Meer informatie en wetgeving