Verhuizen binnen of naar Dordrecht

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. U kunt alleen op afspraak naar de Stadswinkel komen. 

Gaat u verhuizen? U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 28 dagen vóór uw verhuisdatum, tot uiterlijk 5 dagen erna.

Afhandeling

De gemeente heeft vanaf de verhuisdatum meestal 5 dagen nodig om uw verhuizing te verwerken. Na uw verhuisdatum (en nadat wij uw verhuizing hebben verwerkt) ziet u op www.mijnoverheid.nl uw nieuwe adres staan.

DigiD-logo.comVerhuizen binnen of naar Dordrecht 

Het is niet mogelijk om digitaal een adreswijziging door te geven als een kind jonger dan 18 jaar zonder ouder verhuist of als een kind geheimhouding adres heeft. Zij geven de verhuizing schriftelijk door. U belt dan 14 078 en krijgt het verhuisformulier per post opgestuurd. 

Lukt het u niet om uw aangifte digitaal naar ons op te sturen? Dan belt  u 14 078. 

Vergeet niet uw verhuizing door te geven aan het waterbedrijf Evides.

Datum verhuizing

Gaat u verhuizen?

Geeft u een verhuizing door met een datum in de toekomst? Dan verwerken wij uw verhuizing vanaf die datum. Dat is dan de inschrijfdatum op uw nieuwe adres.

Bent u verhuisd?

Ontvangen wij uw verhuisbericht binnen 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum van verhuizing. Ontvangen wij uw verhuisbericht later dan 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum waarop wij uw verhuisbericht hebben ontvangen.

Geef uw verhuizing op tijd door! Daarmee voorkomt u problemen met bijvoorbeeld uw huurtoeslag en/of andere toeslagen

Verhuizen naar andere gemeente

Geef uw verhuizing door in de gemeente waar u gaat wonen. Zij regelen de uitschrijving uit Dordrecht.

Verhuizen vanuit het buitenland naar Dordrecht

Komt u voor langer dan 4 maanden vanuit het buitenland in Nederland wonen of wilt u zich opnieuw inschrijven? Maak dan een afspraak bij de Stadswinkel.

Op de pagina inschrijven of hervestigen vanuit het buitenland leest u meer informatie.

Wie geeft de verhuizing door

Verplicht om een verhuizing door te geven, zijn:

 • iedereen van 18 jaar en ouder
 • ouders, voogden en verzorgers, voor personen jonger dan 16 jaar
 • ouders, voogden en verzorgers, voor inwonende personen vanaf 16 jaar, tenzij deze persoon zelf de verhuizing doorgeeft
 • curatoren, voor personen die onder curatele staan

De volgende personen mogen aangifte doen, in de volgende situaties:

 • alle personen vanaf 16 jaar
 • ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • samenwonenden voor elkaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
 • iedereen vanaf 18 jaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
 • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, onder bepaalde voorwaarden (zie wet BRP)
Wie krijgt bericht van uw verhuizing?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere overheidsinstanties of organisaties zoals:

 • pensioenfondsen
 • zorgverzekeraars
 • belastingdienst

Kijk op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens krijgen.  

Aan andere instanties doorgeven

De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere overheidsinstanties en -organisaties. Geef uw verhuizing zelf door aan bijvoorbeeld:

 • Evides waterbedrijf
 • uw elektriciteitsbedrijf
 • uw verzekeringen
 • telefoon-, tv- en internetleverancier
 • uw bank

Op de website van PostNL vindt u informatie over de gratis verhuisservice. Ook stuurt PostNL tegen betaling uw post voor een bepaalde periode door.

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen geven wij u antwoord.