Uitrit en inrit (maken of veranderen)

U heeft een vergunning nodig als u de weg als uitweg wilt gebruiken door:

 • een verlaging van het trottoir aan te brengen
 • de bestaande uitweg te veranderen

Direct regelen

Deze vergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket. Als uw inrit of uitweg over een watergang of sloot gaat, heeft u meestal ook een vergunning van het waterschap De Hollandse Delta nodig. U heeft DigiD of eHerkenning nodig.

Video met uitleg

Het Omgevingsloket is vernieuwd vanaf 1 januari 2024. In deze video krijgt u uitleg over de vergunningscheck en het aanvragen van een vergunning in het Omgevingsloket. 

Kosten en afhandeling
 • aanvraag uitrit- of inritvergunning € 511,-
 • en de kosten voor het aanleggen van de uitrit of inrit. Deze kosten verschillen per situatie

Let op! Bij afwijzing of wijziging van een vergunningaanvraag betaalt u ook € 511,-

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u bericht van ons.

Meesturen bij aanvraag uitrit of inrit veranderen

Tijdens het invullen van uw digitale aanvraag leest u precies wat u bij uw aanvraag moet meesturen. U vult uw aanvraag in 1 keer of in fasen in. U stuurt bij uw aanvraag altijd een situatietekening mee met de bestaande en de nieuwe situatie. Hierop geeft u duidelijk aan:

 • de bestaande situatie en
 • waar u de uitrit of inrit wilt hebben, met de maten erbij
Betalen van de rekening

U krijgt 2 rekeningen voor 2 aparte onderdelen: 

 • 1 voor de aanvraag
 • 1 voor de kosten voor het aanleggen

De kosten van deze rekeningen maakt u binnen 3 maanden over aan de gemeente.

Afwijzen aanvraag uitrit- of inritvergunning

U krijgt geen vergunning als 1 van de volgende punten een uitrit of inrit in de weg staan:

 • de bruikbaarheid van de weg
 • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
 • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
 • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente
Aanleggen van de uitrit of inrit

Via 'Gemeentenieuws' in het huis-aan-huisblad 'Dordt Centraal' kunnen bewoners van Dordrecht alle aanvragen en vergunningen lezen. Zij mogen, als zij hierbij een direct belang hebben, bezwaar maken tegen het afgeven van de vergunning.

Wij leggen de uitrit en/of inrit zo spoedig mogelijk aan wanneer:

 • u de kosten voor de aanvraag en het aanleggen van de uitrit en/of inrit betaald heeft en
 • de termijn waarbinnen bewoners bezwaar mogen maken verstreken is en
 • de eventuele bezwaren van bewoners zijn afgehandeld.