Binnenhavengeld

Maakt u met uw binnenvaartschip gebruik van havens in Dordrecht, Zwijndrecht of Papendrecht? Dan betaalt u daar binnenhavengeld voor. De gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht werken samen met Havenbedrijf Rotterdam. Sinds 1 januari 2015 int Havenbedrijf Rotterdam het binnenhavengeld.

Binnenhavengeld betalen

U doet via Havenbedrijf Rotterdam opgave van het binnenhavengeld. Dit kan voor:

 • 7 dagen
 • 14 dagen
 • een maand (afhankelijk van het scheepstype)
 • een kalenderkwartaal
 • een kalenderjaar

Als u in dezelfde periode meerdere havens in het volgende binnenhavengebied aandoet, dan hoeft u maar 1 keer opgave te doen:

 • Rotterdam
 • Vlaardingen (incl. de steigers en kades van de Vopak Terminal)
 • Schiedam
 • Dordrecht
 • Zwijndrecht
 • Papendrecht
Tarieven

De tarieven voor binnenhavengeld worden jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. U vindt de tarieven op de website van Havenbedrijf Rotterdam. U kunt online opgave doen. U kunt ook gebruik maken van automatische incasso of van elektronisch verstuurde facturen.

Meer informatie op de website van het Havenbedrijf Rotterdam.

Boodschappenregeling

U mag maximaal 3 uur zonder betaling liggen aan de:

 • Hooikade (alleen voor brandstof bunkeren en na overleg met het Bunkerstation Delta)
 • Papendrechtsestraat 
 • Kade Zomerlust (in Zwijndrecht)
Drinkwater

Binnenvaartschepen in het Zeehavengebied Dordrecht en de havens van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht kunnen alleen tegen betaling drinkwater krijgen. Hiervoor belt u waterbedrijf Evides via 010 293 54 72

Recreatievaartuigen

Recreatievaartuigen kunnen terecht in de havens van de diverse watersportverenigingen in Dordrecht. Het havengeld betaalt u dan bij 1 van deze verenigingen. Meer informatie over onze watersportverenigingen staat op VVV Dordrecht.

Meer informatie

Met vragen over (jaar)abonnementen belt u de afdeling Havengelden van Havenbedrijf Rotterdam, via 010  252 15 23. Of kijk voor meer informatie op de website Port of Rotterdam.

Op de website van Blauwe Golf Verbindend staat informatie over geopende bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens.