Gevaarlijke stoffen vervoeren

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan binnen de bebouwde kom. Hiervoor zijn speciale wegen aangewezen. Op wegen, die niet voor dat doel zijn aangewezen, heeft u een ontheffing nodig.

Kosten

De ontheffing kost € 237,-. Een vervolgontheffing kost € 143,-. 

Afhandeling

U krijgt binnen 4 weken bericht van ons.

Verzoek ontheffing voor vervoer gevaarlijke stoffen

Uw schriftelijke verzoek voor 'Ontheffing van het verbod op vervoer gevaarlijke stoffen' stuurt u op naar: Gemeente Dordrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Unit Omgevingsbeheer), Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

In uw verzoek verklaart u dat u het vervoer van de gevaarlijke stoffen niet anders kunt regelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom. U stuurt met uw verzoek een omschrijving over de aard en de reden van het transport mee.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 85 85.