Gevaarlijke stoffen vervoeren

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan binnen de bebouwde kom. Hiervoor zijn speciale wegen aangewezen. Op wegen, die niet voor dat doel zijn aangewezen, heeft u een ontheffing nodig.

Aanvraag 

Uw schriftelijke verzoek voor 'Ontheffing van het verbod op vervoer gevaarlijke stoffen' stuurt u op naar:

Gemeente Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Omgevingsbeheer

Postbus 550

3300 AN Dordrecht

In uw verzoek verklaart u dat u het vervoer van de gevaarlijke stoffen niet anders kunt regelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom. U stuurt met uw verzoek een omschrijving over de aard (inhoud) en de reden van het transport mee.

Kosten en afhandeling

De ontheffing kost € 252,-.

Als de ontheffing bijna is verlopen, dan kunt u een vervolgontheffing aanvragen. Een vervolgontheffing kost € 152,-.

U krijgt binnen 4 weken reactie op uw aanvraag. 

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 078 770 85 85.