Nieuwe vergunningen Chemours gepubliceerd

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe vergunning voor Chemours gepubliceerd. In deze vergunning staan de regels waaraan het bedrijf zich moet houden. Ook legt het vast hoeveel van welke stoffen Chemours mag uitstoten. De vergunning is nog niet definitief. Tot 30 mei kan er bezwaar aangetekend worden. Naast de provincie publiceert Rijkswaterstaat een nieuwe watervergunning voor Chemours. Ook die ligt ter inzage.

Waarom een nieuwe vergunning?

Vroeger was op het terrein van Chemours één bedrijf gevestigd met één vergunning. Door afsplitsingen zijn dit nu drie zelfstandige bedrijven: Chemours, DuPont en Dow. Maar zij werkten nog wel onder één vergunning. Dat verandert nu. De nieuwe vergunning voor DuPont en Dow is vorig jaar gepubliceerd. Nu is ook de ontwerp-vergunning voor Chemours klaar. Dat elk bedrijf straks een eigen vergunning heeft, is veel praktischer voor toezicht en handhaving. 

De nieuwe vergunning van Chemours vervangt de oude vergunning uit 2013. Die oude vergunning is de afgelopen jaren op onderdelen flink aangescherpt. Kwamen er bruikbare nieuwe technieken beschikbaar om uitstoot te filteren? Dan moest het bedrijf die toepassen en is de vergunning aangescherpt. In de nieuwe vergunning zijn al die aanscherpingen verwerkt. Ook is de vergunning getoetst op de momenteel best beschikbare technieken om uitstoot te verminderen. De vergunning is daarmee straks helemaal up-to-date.

GenX

Veel aandacht gaat uit naar de uitstoot van GenX-stoffen door Chemours. De gemeente vindt dat deze stoffen niet in het milieu horen. De provincie heeft de toegestane uitstoot van GenX de afgelopen jaren flink verminderd. Mocht Chemours in 2013 nog 6.400 kg van de GenX stof HFPO-DA (FRD903) in het riool lozen, is dat inmiddels teruggebracht naar 2 kg per jaar. Ook de uitstoot naar de lucht is fors omlaag: van 660 kg in 2013 naar 4 kg per jaar in de nieuwe vergunning. In 2025 moet dat nog minder zijn. Dit geldt ook voor diverse andere stoffen. Helemaal verbieden kan volgens de provincie helaas niet. Volgens landelijke en Europese wet- en regelgeving zijn nog maar enkele PFAS verboden, zoals het gebruik en de productie van PFOA.

Watervergunning

Niet alleen de provincie publiceert een nieuwe vergunning. Ook Rijkswaterstaat doet dat, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zijn verantwoordelijk voor hoeveel er direct op de Beneden Merwede geloosd mag worden. Voor GenX-stoffen is dat 5 kg per jaar. Voor PFOA, een stof die Chemours niet meer gebruikt maar die nog wel in de bodem van het terrein aanwezig is, is dat 2 kg per jaar.

Wat vindt de gemeente?

Wij verstrekken als gemeente niet de vergunning aan Chemours. Wel adviseren we de provincie hierbij. Dit doen we samen met de buurgemeenten Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden en met hulp van een onafhankelijk adviesbureau met veel expertise op dit vlak. De vele punten die wij hebben aangedragen zijn terug te vinden in de ontwerp-beschikking vanaf pagina 305 (pdf). Wij bestuderen de nu gepubliceerde vergunning.

Onze inzet is een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Stoffen als GenX horen niet thuis in het milieu, de lucht en het water. De uitstoot van deze PFAS door Chemours is drastisch verminderd. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar wij willen ook graag die laatste kilo’s uit de vergunning. Helaas lukt dat nog niet. Wij maken ons hard voor extra beperkingen. Nederland heeft het initiatief genomen om te komen tot een Europees verbod op PFAS. We hopen dat dat er snel komt en dat daarmee ‘nul uit de pijp’ wel is af te dwingen. Want dat is ons streven.

Ter inzage

De ontwerp-revisievergunning van Chemours ligt zes weken ter inzage. Tot 30 mei. Dat geldt ook voor de Watervergunning. Daarna beoordelen de provincie en Rijkswaterstaat ingediende zienswijzen. Dan maken ze de vergunningen definitief. Wie het daar niet mee eens is, kan in (hoger) beroep gaan. 

Hier kunt u de ontwerp-vergunning van de provincie bekijken. Onder het kopje 'documenten' vindt u alle stukken die hierbij horen. Hier vindt u ook de Watervergunning.