Stand van zaken dossier Chemours/DuPont

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad geregeld over de stand van zaken in het dossier Chemours. Ook in september heeft het college de raad hierover een brief gestuurd.

In deze raadsinformatiebrief vat het college samen wat de afgelopen periode is gebeurd in het dossier Chemours. 

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De stand van zaken over de gevolgen van de EFSA publicatie, met name voor moestuinen.
  • Vergunningen, toezicht en handhaving, waaronder de nieuwe vergunningen voor DuPont, Dow en Chemours.
  • Aansprakelijkstelling.

De raadsinformatiebrief is te vinden op de website van de gemeenteraad (pdf)