Reactie gemeenten tussenvonnis rechtbank (conclusie van repliek)

De rechtbank heeft op 21 september 2022 in een tussenvonnis Dordrecht en drie buurgemeenten op een aantal punten in het gelijk gesteld bij hun aansprakelijkheidsstelling. De gemeenten hebben na dit tussenvonnis zes weken de tijd gekregen om hun reactie te geven op het verweer dat Chemours/DuPont heeft gevoerd op de dagvaarding van de gemeenten. Dat heet een conclusie van repliek. In dit bericht leest u in hoofdlijnen de conclusie van repliek:

 • Wijziging van eis
  De eis van de gemeenten is dat de rechter verklaart dat Chemours/DuPont onrechtmatig  heeft gehandeld door de emissie naar de lucht van PFOA en GenX-stoffen. En dat het bedrijf veroordeeld wordt tot betaling van schadevergoeding en proceskosten. De eis is iets aangepast om verwarring over de twee splitsingen die bij Chemours/DuPont heeft plaatsgevonden te voorkomen.
 • Toevoegen 2 rapporten
  Er zijn 2 recent verschenen rapporten toegevoegd (onder andere het moestuinonderzoek van het RIVM).
 • Reactie op rapport notitie van Tauw
  Er is ingegaan op een rapport dat Chemours/DuPont in hun verweer heeft ingebracht. Dit gaat over de omvang van de uitstoot van PFOA door Chemours/DuPont.
 • Aangepaste normen
  Er wordt ingegaan op de bijstelling van de normen voor PFAS en GenX-stoffen door het RIVM.
 • Doorkruisingsleer
  De gemeenten weerleggen de stelling van Chemours/DuPont dat de gemeenten de bestuursrechtelijke weg hadden moeten bewandelen en niet de civielrechtelijke weg (doorkruisingsleer).
 • Toepassen kennis
  Er wordt uitgelegd dat de kennis van de schadelijke stoffen bij DuPont Verenigde Staten toegerekend kan worden aan Chemours/DuPont in Dordrecht.
 • Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en onrechtmatige daad
  Er wordt nogmaals uitgelegd op welke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek de gemeenten hun vorderingen baseren (aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en onrechtmatige daad).
 • Verleende vergunning en aansprakelijkheid
  De gemeenten weerleggen het argument van Chemours/DuPont dat zij niet aansprakelijk is. En dat de schuld deels bij de gemeenten ligt.


Het vervolg
Chemours/DuPont mogen op de conclusie van repliek hun reactie geven: de conclusie van dupliek. Op 14 maart 2023 behandelt de rechtbank alle ingediende stukken en vindt er pleidooi plaats. Daarna doet de Rechtbank uitspraak. De rechtbank beoordeelt dan of de gemeenten voldoende hebben aangetoond dat Chemours/DuPont onrechtmatig heeft gehandeld door de emissie naar de lucht van PFOA en GenX-stoffen en hier ook aansprakelijk is.


Bekijk de volledige conclusie van repliek (pdf).