2021

  • Lagere gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS

    16 augustus 2023

    Het RIVM gaat een lagere gezondheidskundige grenswaarde gebruiken voor 4 PFAS-stoffen, waaronder PFOA. Die waarde is verlaagd, omdat deze stoffen schadelijker lijken te zijn dan tot nu toe bekend was. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben het RIVM gevraagd wat de nieuwe waarde betekent voor de onderzoeken naar PFOA die in onze regio zijn uitgevoerd.

  • Stand van zaken dossier Chemours - februari 2021

    Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief. In februari 2021 is er weer een brief gestuurd naar de raad.