2020

 • Provincie verlaagt opnieuw uitstoot PFAS door Chemours

  17 december 2019

  De provincie Zuid-Holland gaat de uitstoot van PFAS-verbindingen door Chemours verder omlaag brengen. Dat geldt voor zowel uitstoot via de lucht als via het water. Chemours moet ook beter registeren waar de stoffen via het afval naar toe gaan. Dit meldt het bevoegd gezag in een Statenbrief.

 • Dark Waters – hoe zit dat in Dordrecht?

  21 januari 2020

  De film Dark Waters draait vanaf 23 januari in Nederlandse bioscopen. Deze film vertelt het verhaal van advocaat Robert Bilott die eind jaren 90 een juridische strijd aanspant tegen chemiebedrijf DuPont. De film schetst een indringend beeld van de situatie in het Amerikaanse stadje Parkersburg (West Virginia) en de effecten van de lozing van de stof PFOA door DuPont. In Dordrecht staat ook al jaren een fabriek van DuPont (inmiddels deels afgesplitst in Chemours), waar ook PFOA is gebruikt en tot 2012 is uitgestoten. We snappen dat deze film mogelijk vragen oproept. Bijvoorbeeld of de situatie in de VS vergelijkbaar is met die in Nederland. Daar gaan we in dit bericht verder op in.

 • Chemours in beroep tegen aanscherping vergunning

  16 augustus 2023

  Half december kondigde de provincie Zuid-Holland aan dat ze de vergunning van Chemours wil aanscherpen. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht sterk teruggebracht. Chemours gaat echter in beroep tegen de aanscherping. De gemeente Dordrecht is teleurgesteld over het beroep.

 • Stand van zaken dossier Chemours - april 2020

  24 april 2020

  Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

 • Brief van provincie over vergunningen Chemours

  16 augustus 2023

  Onlangs stuurden gedeputeerden Vermeulen en Bom-Lemstra van de Provincie Zuid-Holland de Provinciale Staten een brief met informatie over drie lopende vergunningprocedures van Chemours.

 • Aanscherping gezondheidskundige grenswaarde PFAS door EFSA

  16 augustus 2023

  De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe studie gedaan naar de gezondheidsrisico’s van PFAS* in voedsel. In deze studie heeft EFSA een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor (de optelsom van) vier PFAS-stoffen vastgesteld, waaronder PFOA. De grenswaarde die EFSA heeft bepaald voor deze vier stoffen is lager dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM in 2016** voor PFOA heeft afgeleid. Het RIVM onderzoekt nu wat dit voor Nederlandse risicogrenzen voor PFOA en andere PFAS betekent.

 • Rechtbank: dwangsommen voor PFOA in afvalwater terecht, maar wel te hoog

  16 augustus 2023

  De gedeputeerden Bom en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben een brief aan de Provinciale Staten gestuurd. Daarin gaan zij onder meer in op de uitspraak van de rechter over dwangsommen die de provincie heeft opgelegd aan Chemours.