Provincie verlaagt opnieuw uitstoot PFAS door Chemours

De provincie Zuid-Holland gaat de uitstoot van PFAS-verbindingen door Chemours verder omlaag brengen. Dat geldt voor zowel uitstoot via de lucht als via het water. Chemours moet ook beter registeren waar de stoffen via het afval naar toe gaan. Dit meldt het bevoegd gezag in een Statenbrief.

Uit onderzoek in opdracht van de provincie blijkt dat het haalbaar is om de uitstoot van organische fluorverbindingen via de lucht in 2025 met 99 procent te verlagen. De provincie Zuid-Holland scherpt daarom de vergunning van Chemours aan. Omdat de installaties van Chemours aangepast moeten worden om de verlaging te realiseren kan de vermindering niet eerder dan in 2025 ingaan.

Verlaging luchtuitstoot
Als de vergunning in gaat, mag Chemours niet meer dan 95 kilogram per jaar van GenX-stof FRD uitstoten. Op dit moment is dat nog 450 kilogram. Eerder gaf Chemours aan al een verlaging van 95 procent vanaf 2020 te kunnen realiseren. Maar door een onvolledige bouwaanvraag van het bedrijf voor aanpassing van een installatie is deze vermindering helaas pas haalbaar in 2021. Dan moet de uitstoot van de stof terug naar 3,2 kilogram per jaar. Voor veel andere organische fluorverbindingen geldt dat de emissies in twee stappen worden verlaagd per 2024 en 2025 tot 99 procent.

Afval beter in de gaten
De provincie wil dat Chemours beter in de gaten houdt waar de zeer zorgwekkende stoffen via het afval naar toe gaan. Eerder concludeerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al dat dit veel beter kan. De provincie heeft besloten dat bovenop de landelijke afvalregels Chemours extra toezicht moet houden, beter moet registeren en afval met FRD zoveel mogelijk moet beperken.

Lozing naar water 2 kg per jaar
Eerder heeft u al op deze website kunnen lezen dat Chemours de provincie heeft gevraagd de lozing van de GenX stof FRD-903 via het water te verlagen naar 2 kilogram per jaar in 2020. Dat wordt met deze vergunningswijziging vastgelegd.

Niet in het milieu

De gemeente Dordrecht is en blijft van mening dat deze stof niet in het milieu thuishoren. We steunen stappen die worden gezet om dat te bereiken. In het belang van een gezonde leefomgeving zullen wij de voorgenomen wijziging van de vergunning beoordelen.