Chemours in beroep tegen aanscherping vergunning

Half december kondigde de provincie Zuid-Holland aan dat ze de vergunning van Chemours wil aanscherpen. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht sterk teruggebracht. Chemours gaat echter in beroep tegen de aanscherping. De gemeente Dordrecht is teleurgesteld over het beroep.

Eerder kon u op deze website lezen over de aanscherping van de milieuvergunning door de provincie. Een aanscherping die wij als gemeente steunen, omdat het een belangrijke stap is om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht verder in te perken.
In een brief van 17 februari 2020 (pdf) melden gedeputeerden Bom-Lenstra en Vermeulen echter dat Chemours beroep heeft ingesteld tegen de wijziging. Ook heeft Chemours bij de rechtbank verzocht om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt het bedrijf de rechter om, tot het beroep is behandeld, de wijziging niet al in werking te laten treden.

Voor ons college is de aanscherping een heel belangrijke stap om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht verder in te perken. Wij vinden dat deze stoffen niet in ons milieu thuishoren. Wij zijn dan ook teleurgesteld over het beroep, maar wachten de behandeling er van af. De rechtbank zal het verzoek om voorlopige voorziening op korte termijn behandelen.

Hier vindt u de brief van de provincie (pdf).