Rechtbank: dwangsommen voor PFOA in afvalwater terecht, maar wel te hoog

De gedeputeerden Bom en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben een brief aan de Provinciale Staten gestuurd. Daarin gaan zij onder meer in op de uitspraak van de rechter over dwangsommen die de provincie heeft opgelegd aan Chemours.

De provincie is het bevoegd gezag voor Chemours. De provincie heeft Chemours eerder dwangsommen opgelegd, omdat uit controle bleek dat er kleine hoeveelheden PFOA in het afvalwater van het bedrijf zaten. Hiervoor had Chemours op dat moment geen vergunning. Het bedrijf tekende beroep aan tegen het besluit van de provincie. De rechter heeft besloten dat de dwangsommen terecht zijn opgelegd, maar dat het bedrag van € 250.000,- te hoog was. Dat is gehalveerd naar € 125.000,-. Er is nog hoger beroep mogelijk tegen deze uitspraak.
Er is in totaal zeven keer een overtreding geconstateerd, waardoor de dwangsom is ingevorderd. Inmiddels meet de Milieudienst Rijnmond (DCMR) al enige tijd geen PFOA meer in het afvalwater van het bedrijf. De last onder dwangsom is daarom ingetrokken. 

Aansprakelijk
In de brief schrijven gedeputeerden Bom en Vermeulen ook dat zij Chemours en DuPont aansprakelijk hebben gesteld voor eventuele schade die de provincie ondervindt door verontreinigingen met o.a. PFOA. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben dit eerder al gedaan. Dit traject loopt nog.

Vergunningen
Tot slot meldt de provincie dat de Milieudienst Rijnmond (DCMR) de nieuwe vergunningen van Chemours, DuPont en Dow in het voorjaar 2021 verwacht te kunnen publiceren.

De brief kunt u hier downloaden (pdf).