Brief van provincie over vergunningen Chemours

Onlangs stuurden gedeputeerden Vermeulen en Bom-Lemstra van de Provincie Zuid-Holland de Provinciale Staten een brief met informatie over drie lopende vergunningprocedures van Chemours.

Uitstoot naar de lucht

De provincie heeft onlangs aangekondigd de vergunning van Chemours aan te scherpen en zo de uitstoot naar de lucht te verlagen. Chemours is tegen dit besluit in beroep gegaan en heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Als dat wordt toegekend, treedt de aanscherping niet in werking tot het beroep is behandeld. De provincie meldt nu dat het verzoek om voorlopige voorziening gepland staat voor 2 juni.

Zuivering afvalwater

Ook meldt de provincie in de brief dat de vergunning voor de aanpassingen aan de afvalwaterzuivering en de (verdere) verlaging van de indirecte lozing naar het water definitief wordt gemaakt.

Vergunningaanvraag DOW

Tot slot schrijft de provincie dat het bedrijf DOW, dat al enige tijd geleden een fabriek van DuPont heeft overgenomen, om een eigen vergunning heeft gevraagd. Dit heeft gevolgen voor de revisievergunningen die Chemours en DuPont hebben aangevraagd en de voortgang in dat proces. De precieze effecten en ruimtelijke inpassing moeten nog duidelijk worden. Dat zal de komende tijd gebeuren.
 

U kunt de brief hier downloaden(pdf).