Gezamenlijke reactie Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden op onderzoek Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Hoe worden inwoners in Nederland beschermd tegen de risico's van industriële uitstoot en lozingen? Daar deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar. Deze uitstoot en lozingen kunnen namelijk schade veroorzaken aan de gezondheid. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden bestudeerden het rapport en zijn blij met de uitkomst: "Hoewel de aanbevelingen niet direct voor de gemeenten zijn, vinden wij het belangrijk om ook onze bijdrage te leveren aan de bescherming van onze inwoners."

Het onderzoek

Het onderzoek van de Onderzoeksraad begon bij Tata Steel in IJmuiden. Het onderzoek breidde later uit naar Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen. De Onderzoeksraad geeft aan dat bedrijven, overheden en omgevingsdiensten de gezondheid van omwonenden van industrie beter moeten beschermen. Om een goed beeld te krijgen van de situatie rondom Chemours zijn onder andere de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht geïnterviewd. 

Het hele onderzoek vindt u op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Reactie vier gemeenten

“Wij zijn blij met het rapport van de Onderzoeksraad. Hoewel de aanbevelingen niet direct gericht zijn aan de gemeenten, vinden wij het belangrijk om ook onze bijdrage te leveren aan de bescherming van onze inwoners. Dat doen wij bijvoorbeeld in onze samenwerking met onder andere omgevingsdiensten, de provincie en het Rijk. Het rapport noemt meerdere keren dat het informeren van inwoners heel belangrijk is. Wij zijn het daar mee eens en blijven onze inwoners dan ook zo goed mogelijk informeren. Wij vinden dat onze inwoners niet ongevraagd geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van stoffen als PFAS. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in ons voedsel. Die uitstoot moet wat ons betreft stoppen. Wij verwachten van de bedrijven een groter gevoel van verantwoordelijkheid. We hebben de bedrijven dan ook aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van hun uitstoot.”