Vlijweide, scholenlocatie Noordendijk

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt tussen de Noordendijk, de Oranjelaan, de noordelijke oever van de Vlij aan de Wantijbuurt en bevat de jachthaven in de Vlij ten westen van Plan Tij.

kaartje ligging

Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 70 woningen en de realisatie van een zoetwatergetijdengebied mogelijk. De scholen in het plangebied worden gesloopt waardoor ruimte ontstaat voor woningbouw. De kerk blijft behouden en de scouting zal binnen het plangebied worden verplaatst. Met het zoetwatergetijdengebied zal een bijzonder woonmilieu ontstaan.

De beleidsregels geven nadere invulling aan de regels die in het bestemmingsplan zijn opgenomen voor de landschappelijke inrichting van het plangebied. 

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 7 februari 2023 gewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van een amendement zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
•    In de toelichting op het bestemmingsplan wordt de laatste zin van 2.11.3 op p.21. luidende 'De Bouwverordening gemeente Dordrecht 2010, artikel 2.7.3A, verplicht tot aansluiting op het Warmtenet Dordrecht', geschrapt;
•    In punt 2.11.4 wordt de tweede zin, luidende 'Daarom geldt een verplichte aansluiting op dit warmtenet' geschrapt.

Plan bekijken

U kunt dit bestemmingsplan vanaf 16 februari 2023 t/m 30 maart 2023 bekijken op 2 manieren:

•    Op www.ruimtelijkeplannen.nl 
U kiest voor NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-3001

•    In de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De tijden waarop u welkom bent zijn: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur

Dit staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan met bijlagen ligt voor zes weken voor iedereen ter inzage. 

Wilt u beroep indienen? U stuurt dan vóór 30 maart 2023 een brief naar:

Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-2002). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.