Vastgestelde bestemmingsplannen

Het gaat hier om vastgestelde bestemmingsplannen, waarvan de procedure nog niet helemaal is afgerond. Er is nog een mogelijkheid om beroep in te stellen of er is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend of zo'n verzoek is toegewezen waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt.

De volgende plannen zijn vastgesteld:

Bestemmingsplan 150 kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven- Alblasserdam

Bestemmingsplan 3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer

Bestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21

Bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19

Bestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring