Vastgestelde bestemmingsplannen

Het gaat hier om vastgestelde bestemmingsplannen, waarvan de procedure nog niet helemaal is afgerond. Er is nog een mogelijkheid om beroep in te stellen of er is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend of zo'n verzoek is toegewezen waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt.

De volgende plannen zijn vastgesteld:

Bestemmingsplan 1e herziening Stadspolders, locatie Loswalweg 2

Bestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring

Bestemmingsplan 2e herziening Staart, locatie Baanhoekweg 20