Nieuwe Dordtse Biesbosch

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door:

- de Wieldrechtse Zeedijk en het Wantij in het noorden;
- de Nieuwe Merwede, vanaf de Ottersluis in zuidwestelijke richting in het oosten en zuiden;
- de oostzijde van de spoorlijn Dordrecht-Lage Zwaluwe en de Zeedijk ter hoogte van de woonwijken De Hoven en Stadspolders in het westen.

In het bestemmingsplan wordt in hoofdzaak een planologische regeling voor het agrarisch gebied, de in het gebied aanwezige en geplande natuurgebieden en de geplande recreatiegebieden gegeven.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 maart 2014 uitspraak gedaan inzake de ingestelde beroepen. Het bestemmingsplan is met ingang van 20 maart 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden, met uitzondering van de percelen Zuidbuitenpoldersekade 3 en Zuidendijk 585. De Raad van State heeft de raad opgedragen binnen 26 weken de bestemming van deze percelen aan te passen met in achtneming van de uitspraak.

Het reparatiebestemmingsplan is door de raad op 23 september 2014 vastgesteld.

kaartje ligging Nieuwe Dordtse Biesbosch

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 23 september 2014 vastgesteld en door de afwijzing van een verzoek om voorlopige voorziening door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 23 februari 2015 met ingang van die datum in werking getreden. De ingestelde beroepen zijn door de Afdeling op 20 januari 2016 ongegrond verklaard en daarmee is het plan onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 3

2e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Springerweg

1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk 911

wijzigingsplan Zuidendijk 551

wijzigingsplan Provincialeweg 111C

Wijzigingsplan Zeedijk 1A

Wijzigingsplan Zeedijk 5F

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het ontwerpbestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding NDB west

verbeelding NDB midden

verbeelding NDB oost

raadsvoorstel

raadsbesluit