Provincialeweg 111c

Ligging en inhoud

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Provincialeweg 111c, kadastraal bekend Gemeente Dordrecht, sectie X nr. 423 en wordt begrensd door:

  • in het noorden: de Provincialeweg 111a met daarachter de Provincialeweg;

  • in het oosten en zuiden: agrarische gronden;

  • in het westen: een agrarisch perceel en het perceel Provincialeweg 111.

Het plan heeft betrekking op de realisering van een recreatieonderneming op het bovengenoemde perceel.

kaartje ligging Provincialeweg 111c

In werking getreden

Het vastgestelde wijzigingsplan "Provincialeweg 111c" is op 17 oktober 2017 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit wijzigingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het wijzigingsplan hieronder downloaden:

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

collegebesluit