Wijzigingsplannen

Op grond van het bepaalde in artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan regels bevatten waarbij is bepaald dat burgemeester en wethouders het plan kunnen wijzigen.

Er zijn wijzigingsplannen opgesteld voor: