Zeedijk 1A

Ligging en inhoud

Er is een plan ontwikkeld dat voorziet in het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Zeedijk 1a en het in plaats daarvan oprichten van één woning.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Zeedijk 1a, kadastraal bekend Gemeente Dordrecht, sectie X nr. 595 en wordt begrensd door:

- in het noorden: de Zeedijk;

- in het oosten: het deel van het perceel Zeedijk 1a dat buiten het wijzigingsgebied ligt;

- in het zuiden: het perceel kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie X 273;

- in het westen: het perceel kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie X 270.

kaartje ligging Zeedijk 1A

In werking getreden

Het vastgestelde wijzigingsplan "Zeedijk 1A" is op 15 januari 2019 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit wijzigingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078. 

Pdf-versie

U kunt het wijzigingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

collegebesluit