3e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zeedijk 3

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het vervallen van een bouwvlak voor een woning en het leggen van een nieuw bouwvlak voor het bouwen van een woning op hetzelfde perceel Zeedijk 3.

kaartje ligging Zeedijk 3

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 9 mei 2018 en met ingang van 3 juli in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met de stadswinkel, tel 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit