Zeedijk 5f

Ligging en inhoud

Er is een plan ontwikkeld dat voorziet in het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Zeedijk 5f en het in plaats daarvan oprichten van één woning.

Het plangebied komt overeen met het wijzigingsgebied zoals aangegeven in het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch en wordt begrensd door:

- in het noorden: de Zeedijk;

- in het oosten: het perceel kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie X 287;

- in het zuiden: het perceel kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie X 594;

- in het westen: het deel van het perceel Zeedijk 5f dat buiten het wijzigingsgebied ligt.

kaartje ligging Zeedijk 5f

In werking getreden

Het vastgestelde wijzigingsplan "Zeedijk 5f" is op 29 januari 2019 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit wijzigingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel. 14 078.

Pdf-versie

U kunt het wijzigingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

collegebesluit