2e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Springerweg

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Springerweg, kadastraal bekend Gemeente Dordrecht, sectie X nr. 423 en heeft betrekking op de verplaatsing van de accommodatie van Stichting Kros Paardenopvang van de Van Elzingenweg 100 naar dit perceel.

kaartje ligging Springerweg

Inwerking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld 29 augustus 2017 en met ingang van 31 oktober 2017 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel: 14078. 

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit