1e herziening Nieuwe Dordtse Biesbosch, locatie Zanddijk

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Zanddijk 9 (voormalig) en 11, waar de bouwvlakken op een iets andere locatie worden gesitueerd en vergroot. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat wordt begrensd door:

-het groengebied tussen de Nieuwe Beerpolder en de Zanddijk in het westen en noorden;

-de Zanddijk in het oosten; en

-de Buitendijk in het Zuiden.

In het bestemmingsplan wordt  in hoofdzaak de ligging en omvang van de bouwvlakken gewijzigd.

kaartje ligging Zanddijk

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 30 augustus 2016   vastgesteld en met ingang van 13 november 2016 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit