Onderhoud en herinrichting

 • Assumburg

  De afgelopen 2 jaar is er flink gewerkt aan de verkeersontsluiting Assumburg. De riolering, de verharding en het groen zijn opgeknapt. Op dit moment rondt aannemer Kuipers verschillende kleine werkzaamheden af. Dit jaar planten we ook nog bomen en heesters aan. En we nemen maatregelen om de bermen te verbeteren.

 • Badweg

  Het wegdek van de Badweg is op een aantal plaatsen erg slecht. Dit kan hinder veroorzaken en vermindert de verkeersveiligheid in de straat. We gaan de straat daarom aanpakken.

 • Bethlehemplein

  Bewoners van het Bethlehemplein en omgeving kwamen met het initiatief om de buurt te vergroenen door een herinrichting van de omgeving.

 • Dijkcontrole binnenstad

  In opdracht van Waterschap Hollandse Delta doet Mos Grondmechanica B.V. grondonderzoek aan de dijken in en rondom Dordrecht.

 • Dordtse Mijl

  Het gebied tussen de zeehaven en binnenstad is de belangrijkste stadsentree van Dordrecht. Met het project Dordtse Mijl verbeteren we de openbare ruimte en geven we Dordrecht een waardige en mooie entree.

 • Dubbeldamseweg Noord rioolaanleg

  In de 19e-eeuwse schil is bij zware buien last van wateroverlast. Daarom gaan wij op de Dubbeldamseweg Noord een extra riool voor regenwater aanleggen.

 • Engelenburgerbrug

  De Engelenburgerbrug is in slechte staat en de hele monumentale brug wordt gerepareerd of vernieuwd. Het vaste deel, de klep en het bewegings- en bedieningswerk zijn toe aan renovatie.

 • Godfried Schalckensingel rioolvervanging

  De riolering in de Godfried Schalckensingel is aan vervanging toe. Het gaat om het gedeelte van de singel vanaf de trap aan de Noordendijk tot aan de Hallincqlaan. Op deze pagina leest u hoe we de vervanging gaan aanpakken.

 • Krispijnseweg

  Het asfalt van de Krispijnseweg is versleten. Daarom komt er nieuw asfalt. Bij het vervangen van het asfalt pakken we tegelijk meer verbeterpunten aan.

 • Kromhout - Rioleringswerkzaamheden

  Om problemen in de toekomst te voorkomen gaan we het riool vervangen. We leggen ook een extra riool aan voor de afvoer van regenwater.

 • Korte Kalkhaven

  De kademuren van de Korte Kalkhaven en de Keizershof zijn aan vernieuwing toe. Dat is een ingrijpende klus die enige tijd zal duren. Ook wordt de bestrating opnieuw aangelegd.

 • Reigerstraat en Aalscholverstraat

  In de buurt van de Reigerstraat-Aalscholverstraat hebben we het riool vervangen. We gaan nu de straten inrichten.

 • Openbare toiletten

  Dordrecht krijgt 2 openbare toiletten: 1 op de Grote Markt en 1 bij het parkeerterrein Weeskinderendijk.

 • Parkeren Oudelandshoek

  Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen. Daarin stond het verzoek om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.

 • Patersweg

  Aan de Patersweg en haar zijstraten is de bouw van nieuwe woningen bijna klaar. Als de woningen af zijn gaan we de straten opnieuw aanleggen (woonrijp maken).

 • Planetenlaan - onderhoud

  Na de renovatie van winkelcentrum Sterrenburg is het tijd voor het onderhoud van de Planetenlaan.

 • Reewegpark: van sportpark naar stadspark

  Het Reewegpark wordt een koel en groen park. Om te sporten en ontmoeten. Met meer kansen voor planten en dieren. Bewoners van de wijken rondom het nieuwe park vragen we om mee te denken over de inrichting.

 • Salviaveld

  Een plek voor de buurt met opties om te sporten en met meer kansen voor planten en dieren.

 • Stratosfeerstraat

  Het afgelopen jaar hebben we in de Stratosfeerstraat de riolering vervangen en klimaatmaatregelen toegepast. Nu gaan we verder met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de straat. We vragen uw reactie op het voorlopig ontwerp.

 • Varkenmarkt - Herinrichting

  De verharding op de Varkenmarkt moet worden hersteld. Tegelijkertijd vervangen we van een aantal woningen ook de huisaansluitingen van het riool.

 • Vissersdijk - reconstructie

  05 augustus 2022

  Op de Vissersdijk is het wegdek op een aantal plaatsen erg slecht. De weg heeft onder andere te lijden gehad onder bouwverkeer van nieuwbouwprojecten. Het slechte wegdek kan hinder veroorzaken. Daarom pakken wij de straat aan. We combineren deze werkzaamheden met onderhoud aan het fietspad op de Noordendijk.

 • Wielwijk

  In Wielwijk zijn veel ontwikkelingen gaande om de wijk nog mooier te maken. Op deze pagina informeren wij u over de stand van zaken per project.

 • Zuidhoven

  Nu het riool klaar is, is de bestrating aan de beurt om aangepakt te worden.

 • Bouw mee aan ons nieuwe Groenbeheerplan

  In Dordrecht willen we een buitenruimte die mooi is, die de inwoners goed kunnen gebruiken en die ruimte biedt aan de natuur. Hoe we dat allemaal regelen, leggen we vast in een groenbeheerplan. Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het niet alleen over het groen. Het gaat ook over het beheer van het oppervlaktewater. We zijn toe aan een nieuw, eigentijds groenbeheerplan.

 • Tesselschadestraat en omgeving

  In september start het groot onderhoud aan de Tesselschadestraat en omgeving. We vervangen het riool en brengen daarna de bestrating terug.