Onderhoud en herinrichting

 • Assumburg

  De afgelopen 2 jaar is er flink gewerkt aan de verkeersontsluiting Assumburg. De riolering, de verharding en het groen zijn opgeknapt. Op dit moment rondt aannemer Kuipers verschillende kleine werkzaamheden af. Dit jaar planten we ook nog bomen en heesters aan. En we nemen maatregelen om de bermen te verbeteren.

 • Bethlehemplein

  Bewoners van het Bethlehemplein en omgeving kwamen met het initiatief om de buurt te vergroenen door een herinrichting van de omgeving.

 • Dijkcontrole binnenstad

  In opdracht van Waterschap Hollandse Delta doet Mos Grondmechanica B.V. grondonderzoek aan de dijken in en rondom Dordrecht.

 • Dordtse Mijl

  Het gebied tussen de zeehaven en binnenstad is de belangrijkste stadsentree van Dordrecht. Met het project Dordtse Mijl verbeteren we de openbare ruimte en geven we Dordrecht een waardige en mooie entree.

 • Engelenburgerbrug

  De Engelenburgerbrug is in slechte staat en de hele monumentale brug wordt gerepareerd of vernieuwd. Het vaste deel, de klep en het bewegings- en bedieningswerk zijn toe aan renovatie.

 • Korte Kalkhaven

  De kademuren van de Korte Kalkhaven en de Keizershof zijn aan vernieuwing toe. Dat is een ingrijpende klus die enige tijd zal duren. Ook wordt de bestrating opnieuw aangelegd.

 • Reigerstraat en Aalscholverstraat

  In de buurt van de Reigerstraat-Aalscholverstraat gaan we het riool vervangen. Het oude riool verkeerd in slechte staat.

 • Parkeren Oudelandshoek

  Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen. Daarin stond het verzoek om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.

 • Reewegpark: van sportveld naar stadspark

  Het Reewegpark wordt een koel en groen park. Om te sporten en ontmoeten. Met meer kansen voor planten en dieren. Bewoners van de wijken rondom het nieuwe park vragen we om mee te denken over de inrichting.

 • Salviaveld

  Een plek voor de buurt met opties om te sporten en met meer kansen voor planten en dieren.

 • Stratosfeerstraat

  In de Stratosfeerstraat is het riool aan vervanging toe. Daarna vernieuwen we de rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen.

 • Van Eesterenplein - Winkelcentrum Bieshof

  Het Van Eesterenplein was ernstig verzakt. De afgelopen maanden heeft het plein bij winkelcentrum Bieshof een flinke opknapbeurt gekregen.

 • Wielwijk

  Er gaat veel gebeuren in de buitenruimte van Wielwijk. Lange tijd is het werk voorbereid en was het buiten niet zichtbaar. Nu breekt de periode van uitvoering aan. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee.

 • Zuidhoven

  Nu het riool klaar is, is de bestrating aan de beurt om aangepakt te worden.

 • Bouw mee aan ons nieuwe Groenbeheerplan

  In Dordrecht willen we een buitenruimte die mooi is, die de inwoners goed kunnen gebruiken en die ruimte biedt aan de natuur. Hoe we dat allemaal regelen, leggen we vast in een groenbeheerplan. Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het niet alleen over het groen. Het gaat ook over het beheer van het oppervlaktewater. We zijn toe aan een nieuw, eigentijds groenbeheerplan.

 • Snoei populieren Dubbelsteynlaan Oost

  We gaan de populieren aan de Dubbelsteynlaan Oost, in het gedeelte tussen de Lindelaan en de Haaswijkweg Oost, fors snoeien.

 • Stadspolderring

  We zijn gestart met de vernieuwing van de Stadspolderring. Delen van de weg zijn verzakt en er zitten scheuren in het asfalt. Het is tijd om de weg weer in goede staat te brengen.

 • Rioolvervanging Godfried Schalckensingel

  De riolering in de Godfried Schalckensingel is aan vervanging toe. Het gaat om het gedeelte van de singel vanaf de trap aan de Noordendijk tot aan de Hallinqlaan. Op deze pagina leest u hoe we de vervanging gaan aanpakken.

 • Openbare toiletten

  Dordrecht krijgt 2 openbare toiletten: 1 op de Grote Markt en 1 bij het parkeerterrein Weeskinderendijk.

 • Bankastraat

  De Bankastraat krijgt een nieuwe inrichting. Begin mei 2021 starten we met de werkzaamheden.

 • Badweg

  Het wegdek van de Badweg is op een aantal plaatsen erg slecht. Dit kan hinder veroorzaken en vermindert de verkeersveiligheid in de straat. We gaan de straat daarom aanpakken.

 • Eikenlaan

  Het asfalt van de Eikenlaan is aan vervanging toe. Dat pakken we aan. We voeren de werkzaamheden uit in het najaar van 2021.

 • Thorbeckeweg - nieuwe inrichting na rioolvervanging

  30 juli 2021

  In 2020 vervingen wij het riool in de Thorbeckeweg. In het gedeelte tussen de Talmaweg en de Loudonstraat. In 2021 vervangen we de tijdelijke bestrating door de definitieve inrichting.