Onderhoud en herinrichting

 • Assumburg en omgeving

  Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeert in slechte staat. Daarom is vervanging van de riolering en herbestrating nodig.

 • Gorterstraat

  Het project om de Gorter- en De Merodestraat opnieuw te bestraten en de riolering te vervangen is uitgesteld.

 • Gravensingel

  De gemeente voert de komende jaren werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt ook op de Gravensingel. De werkzaamheden worden in 2018 en 2019 uitgevoerd.

 • Houthavenplein en omgeving

  In het najaar van 2019 vervangt de gemeente delen van het riool op het Houthavenplein, in de Noorderstraat , Molen de Vilder en een deel van de Lijnbaandwarsstraat. In 2020 richten we de straat opnieuw in.

 • Hugo de Grootlaan

  De verharding in de Hugo de Grootlaan, tussen de Krispijnseweg en Hugo de Grootplein, wordt vernieuwd. In de verharding die er nu ligt zijn te grote naden ontstaan. Daarom is wegonderhoud nodig.

 • Indische Buurt

  De gemeente heeft in 2017 de riolering in de Indische Buurt Noord vervangen. Na ongeveer een jaar worden de straten en trottoirs herbestraat omdat na de aanleg van de riolering de grond mogelijk nog iets zakt.

 • Korte Kalkhaven

  De kademuren van de Korte Kalkhaven en de Keizershof zijn aan vernieuwing toe. Dat is een ingrijpende klus die enige tijd zal duren. Ook wordt de bestrating opnieuw aangelegd.

 • Lange Geldersekade en Houttuinen

  De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade verkeren in slechte staat. Daarom is de gemeente gestart met het vervangen van de kade. Ook de Houttuinen krijgen een nieuwe bestrating.

 • Lindelaan

  Het riool in de Lindelaan is op verschillende plaatsen verzakt. Dat geldt ook voor de bestrating. Daarom gaat de gemeente het riool en de bestrating vervangen. Dat werkzaamheden beginnen in het vierde kwartaal van 2018.

 • Magnoliastraat

  De komende tijd voert de gemeente werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt in de Magnoliastraat, Beukenlaan en de Gravensingel.

 • Mina Krüseman-erf

  In 2018 voert de gemeente werkzaamheden uit op het Mina Krüseman-erf in Stadspolders.

 • Noordendijk

  Het asfalt van de Noordendijk is aan vernieuwing toe. Het gaat om het stuk tussen de Vissersdijk en Hastingsweg.

 • Van Eesterenplein - Winkelcentrum Bieshof

  De verharding op het Van Eesterenplein is verzakt en is toe aan vervanging. Dit biedt de kans om ook de inrichting van het plein aan te passen waar nodig.

 • Vest

  De gemeente Dordrecht wil de Vest opnieuw gaan inrichten. Het gaat om het gedeelte tussen de Vriesebrug en de Johan de Wittbrug.

 • Wielwijk

  Er gaat veel gebeuren in de buitenruimte van Wielwijk. Lange tijd is het werk voorbereid en was het buiten niet zichtbaar. Nu breekt de periode van uitvoering aan. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee.

 • Willem Dreeshof

  Het Willem Dreeshof krijgt een nieuwe inrichting. De bestrating wordt tot aan de erfgrens opnieuw aangelegd, omdat deze slecht en verzakt is.

 • Zuidhoven

  Delen van de riolering en verharding in de wijk Zuidhoven zijn slecht van kwaliteit. We gaan die slechte delen vervangen.