Onderhoud en herinrichting

 • Abraham Kuyperweg en omgeving

  In opdracht van de gemeente Dordrecht gaat aannemer Gebr. van Kessel BV zorg dragen voor de herinrichting A. Kuyperweg en enkele zijstraten daarvan. De werkzaamheden beginnen op maandag 14 mei 2018. Eind december 2018 verwacht Gebr. van Kessel BV klaar te zijn.

 • Assumburg en omgeving

  Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeert in slechte staat. Daarom zijn vervanging van de riolering en herbestrating nodig.

 • Erasmuslaan/Spieghelstraat

  De komende tijd voert de gemeente werkzaamheden uit in Krispijn. Het gaat om riool- en wegwerkzaamheden in de Erasmuslaan en Spieghelstraat.

 • Gorterstraat en omgeving

  De gemeente is van plan om de Gorterstraat en de De Mérodestraat in Dubbeldam opnieuw te bestraten. Ook komt er nieuwe riolering.

 • Gravensingel

  De gemeente voert de komende jaren werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt ook op de Gravensingel. De werkzaamheden worden in 2018 en 2019 uitgevoerd.

 • Halleyweg en omgeving

  De gemeente is van plan om de Halleyweg en een deel van de Rigelhof in Sterrenburg opnieuw te bestraten. Ook komt er nieuwe riolering.

 • Indische Buurt

  De gemeente vervangt momenteel de riolering in de Riouwstraat en omliggende straten. Een jaar later zijn er herbestratingswerkzaamheden. Helaas is het niet mogelijk om beide werkzaamheden te combineren omdat na de aanleg van de riolering de grond mogelijk nog iets zakt.

 • Lange Geldersekade

  De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade verkeren in slechte staat. Daarom is de gemeente gestart met het vervangen van de kade.

 • Riouwstraat

  De gemeente vervangt de riolering in de Riouwstraat en omliggende straten. Een jaar later zijn er herbestratingswerkzaamheden.

 • Lindelaan

  Het riool in de Lindelaan is op verschillende plaatsen verzakt. Dat geldt ook voor de bestrating. Daarom gaat de gemeente het riool en de bestrating vervangen. Dat werkzaamheden beginnen in het vierde kwartaal van 2018.

 • Magnoliastraat en omgeving

  De komende tijd voert de gemeente werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt in de Magnoliastraat, Beukenlaan en de Gravensingel.

 • Mina Krüseman-erf

  In 2018 voert de gemeente werkzaamheden uit op het Mina Krüseman-erf in Stadspolders.

 • Museumstraat

  De bestrating van de Nieuwstraat, Museumstraat, Lastige Eendstraat, Achterklooster en Augustijnenkamp wordt vervangen. De straten krijgen een nieuwe inrichting en het waterprobleem in het Augstijnenkamp wordt opgelost.

 • Oranjelaan

  Na de opknapbeurt van de Merwedestraat is de aannemer verder gegaan met de Oranjelaan. Naast het vervangen van het asfalt, grijpen we het onderhoud van de Oranjelaan aan om de inrichting ervan te verbeteren.

 • Willem Dreeshof

  Het Willem Dreeshof krijgt een nieuwe inrichting. De bestrating wordt tot aan de erfgrens opnieuw aangelegd, omdat deze slecht en verzakt is.

 • Hugo de Grootlaan – Weeskinderendijk Beneden

  Het kruispunt Hugo de Grootlaan – Weeskinderendijk Beneden wordt gerenoveerd. Tijdens de renovatie wordt het asfalt vervangen.

 • Wielwijk

  Er gaat veel gebeuren in de buitenruimte van Wielwijk! Lange tijd is het werk voorbereid en was het buiten niet zichtbaar. Nu breekt de periode van uitvoering aan. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee. Maar Wielwijk is sterk en weerbaar! Wij rekenen op uw begrip en geduld.

  De werkzaamheden zijn verdeeld in zes deelprojecten. Per deelproject wordt de inhoud en de planning beschreven.

 • Wegafsluiting

  Welke wegen zijn afgesloten voor werk aan de weg of evenementen?

 • Baggerwerkzaamheden

  24 september 2018

  Het waterschap Hollandse Delta en de gemeente onderhouden samen de havens, sloten, singels en vijvers in de stad. De watergangen zijn onmisbaar voor het opvangen en afvoeren van regenwater.

 • Zuidhoven

  29 oktober 2018

  Delen van de riolering en verharding in de wijk Zuidhoven zijn slecht van kwaliteit. We gaan die slechte delen vervangen.

 • Damplein

  24 september 2018

  Het nieuwe Damplein is nu een aantal maanden in gebruik. De reacties zijn positief. Toch zijn ook nog enkele aanpassingen gewenst.