Onderhoud en herinrichting

 • Abraham Kuyperweg en omgeving

  In opdracht van de gemeente Dordrecht gaat aannemer Gebr. van Kessel BV zorg dragen voor de herinrichting A. Kuyperweg en enkele zijstraten daarvan. De werkzaamheden beginnen op maandag 14 mei 2018. Eind december 2018 verwacht Gebr. van Kessel BV klaar te zijn.

 • Assumburg en omgeving

  Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeert in slechte staat. Daarom zijn vervanging van de riolering en herbestrating nodig.

 • Erasmuslaan/Spieghelstraat

  De komende tijd voert de gemeente werkzaamheden uit in Krispijn. Het gaat om riool- en wegwerkzaamheden in de Erasmuslaan en Spieghelstraat.

 • Gorterstraat en omgeving

  De gemeente is van plan om de Gorterstraat en de De Mérodestraat in Dubbeldam opnieuw te bestraten. Ook komt er nieuwe riolering.

 • Gravensingel

  De gemeente voert de komende jaren werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt ook op de Gravensingel. De werkzaamheden worden in 2018 en 2019 uitgevoerd.

 • Halleyweg en omgeving

  De gemeente is van plan om de Halleyweg en een deel van de Rigelhof in Sterrenburg opnieuw te bestraten. Ook komt er nieuwe riolering.

 • Indische Buurt

  De gemeente vervangt momenteel de riolering in de Riouwstraat en omliggende straten. Een jaar later zijn er herbestratingswerkzaamheden. Helaas is het niet mogelijk om beide werkzaamheden te combineren omdat na de aanleg van de riolering de grond mogelijk nog iets zakt.

 • Lange Geldersekade

  De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade verkeren in slechte staat. Daarom is de gemeente gestart met het vervangen van de kade.

 • Lindelaan

  Het riool in de Lindelaan is op verschillende plaatsen verzakt en is aan vervanging toe. Daarnaast is ook de bestrating gezakt. Daarom zal de gemeente het riool en de bestrating opnieuw aanbrengen.

 • Magnoliastraat en omgeving

  De komende tijd voert de gemeente werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt in de Magnoliastraat, Beukenlaan en de Gravensingel.

 • Mina Krüseman-erf

  In 2018 voert de gemeente werkzaamheden uit op het Mina Krüseman-erf in Stadspolders.

 • Museumstraat

  De bestrating van de Nieuwstraat, Museumstraat, Lastige Eendstraat, Achterklooster en Augustijnenkamp wordt vervangen. De straten krijgen een nieuwe inrichting en het waterprobleem in het Augstijnenkamp wordt opgelost.

 • Oranjelaan

  Na de opknapbeurt van de Merwedestraat is de aannemer verder gegaan met de Oranjelaan. Naast het vervangen van het asfalt, grijpen we het onderhoud van de Oranjelaan aan om de inrichting ervan te verbeteren.

 • Riouwstraat

  De gemeente vervangt de riolering in de Riouwstraat en omliggende straten. Een jaar later zijn er herbestratingswerkzaamheden.

 • Willem Dreeshof

  Het Willem Dreeshof krijgt een nieuwe inrichting. De bestrating wordt tot aan de erfgrens opnieuw aangelegd, omdat deze slecht en verzakt is.

 • Wegafsluitingen

  Waar werkt de gemeente in Dordrecht aan de weg?

 • Wielwijk

  Er gaat veel gebeuren in de buitenruimte van Wielwijk! Lange tijd is het werk voorbereid en was het buiten niet zichtbaar. Nu breekt de periode van uitvoering aan. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee. Maar Wielwijk is sterk en weerbaar! Wij rekenen op uw begrip en geduld.

  De werkzaamheden zijn verdeeld in zes deelprojecten. Per deelproject wordt de inhoud en de planning beschreven.