Onderhoud en herinrichting

 • Assumburg

  De afgelopen 2 jaar is er flink gewerkt aan de verkeersontsluiting Assumburg. De riolering, de verharding en het groen zijn opgeknapt. Op dit moment rondt aannemer Kuipers verschillende kleine werkzaamheden af. Dit jaar planten we ook nog bomen en heesters aan. En we nemen maatregelen om de bermen te verbeteren.

 • Beekenstein

  De Beekenstein in de wijk Sterrenburg krijgt deels nieuwe bestrating. Op deze webpagina leest u alles over de werkzaamheden en de planning.

 • Bethlehemplein

  Bewoners van het Bethlehemplein en omgeving kwamen met het initiatief om de buurt te vergroenen door een herinrichting van de omgeving.

 • Dijkcontrole binnenstad

  In opdracht van Waterschap Hollandse Delta doet Mos Grondmechanica B.V. grondonderzoek aan de dijken in en rondom Dordrecht.

 • Dordtse Mijl

  Het gebied tussen de zeehaven en binnenstad is de belangrijkste stadsentree van Dordrecht. Met het project Dordtse Mijl verbeteren we de openbare ruimte en geven we Dordrecht een waardige en mooie entree.

 • Engelenburgerbrug

  De Engelenburgerbrug is in slechte staat en de hele monumentale brug wordt gerepareerd of vernieuwd. Het vaste deel, de klep en het bewegings- en bedieningswerk zijn toe aan renovatie.

 • Gorterstraat

  Het project om de Gorter- en De Merodestraat opnieuw te bestraten en de riolering te vervangen is uitgesteld.

 • Gravensingel

  Vanaf 6 januari 2020 gaan we verder met de herinrichting van de Gravensingel. Eerder hebben we al een gedeelte van de Gravensingel bij de Maranathakerk aangepakt.

 • Herinrichting Vest

  De gemeente Dordrecht wil de Vest opnieuw gaan inrichten. Het gaat om het gedeelte tussen de Vriesebrug en de Johan de Wittbrug.

 • Houthavenplein

  In het najaar van 2019 vervangt de gemeente delen van het riool op het Houthavenplein, in de Noorderstraat , Molen de Vilder en een deel van de Lijnbaandwarsstraat. In 2020 richten we de straat opnieuw in.

 • Indische Buurt

  Vanaf 19 augustus start de aannemer met de herinrichting van de Indische Buurt Noord. Alle bestrating van de stoep en de rijweg gaan we vervangen.

 • Korte Kalkhaven

  De kademuren van de Korte Kalkhaven en de Keizershof zijn aan vernieuwing toe. Dat is een ingrijpende klus die enige tijd zal duren. Ook wordt de bestrating opnieuw aangelegd.

 • Lange Geldersekade en Houttuinen

  De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade verkeren in slechte staat. Daarom is de gemeente gestart met het vervangen van de kade. Ook de Houttuinen krijgen een nieuwe bestrating.

 • Reggestraat

  We willen de stad en wijken goed bereikbaar houden. Daarom werken we aan de wegen. Ook in de Reggestraat, Beekmanstraat en Giessenstraat zijn er werkzaamheden.

 • Reigerstraat-Aalscholverstraat

  In de buurt van de Reigerstraat-Aalscholverstraat gaan we het riool vervangen. Het oude riool verkeerd in slechte staat.

 • Parkeren Oudelandshoek

  Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen. Daarin stond het verzoek om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.

 • Salviaveld

  Een plek voor de buurt met opties om te sporten en met meer kansen voor planten en dieren.

 • Stratosfeerstraat

  In de Stratosfeerstraat is het riool aan vervanging toe. Daarna vernieuwen we de rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen.

 • Van Eesterenplein - Winkelcentrum Bieshof

  Het Van Eesterenplein is ernstig verzakt. In de periode september 2020 tot half mei 2021 pakken we de problemen aan.

 • Wielwijk

  Er gaat veel gebeuren in de buitenruimte van Wielwijk. Lange tijd is het werk voorbereid en was het buiten niet zichtbaar. Nu breekt de periode van uitvoering aan. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee.

 • Willem Dreeshof

  Het Willem Dreeshof krijgt een nieuwe inrichting. Halverwege 2019 starten we met de werkzaamheden. De bestrating brengen we opnieuw aan en in de groenvakken planten we nieuwe beplanting.

 • Thorbeckeweg

  In mei en juni 2020 laat de gemeente het riool vervangen in de Thorbeckeweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Talmaweg en de Loudonstraat. Het huidige riool is aan vervanging toe.

 • Zuidhoven

  Nu het riool klaar is, is de bestrating aan de beurt om aangepakt te worden.

 • Bouw mee aan ons nieuwe Groenbeheerplan

  In Dordrecht willen we een buitenruimte die mooi is, die de inwoners goed kunnen gebruiken en die ruimte biedt aan de natuur. Hoe we dat allemaal regelen, leggen we vast in een groenbeheerplan. Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het niet alleen over het groen. Het gaat ook over het beheer van het oppervlaktewater. We zijn toe aan een nieuw, eigentijds groenbeheerplan.

 • Snoei populieren Dubbelsteynlaan Oost

  18 februari 2021

  We gaan de populieren aan de Dubbelsteynlaan Oost, in het gedeelte tussen de Lindelaan en de Haaswijkweg Oost, fors snoeien.

 • Stadspolderring

  17 maart 2021

  Binnenkort gaan we starten met de vernieuwing van de Stadspolderring. Delen van de weg zijn verzakt en er zitten scheuren in het asfalt. Het is tijd om de weg weer in goede staat te brengen.

 • Rioolvervanging Godfried Schalckensingel

  12 april 2021

  De riolering in de Godfried Schalckensingel is aan vervanging toe. Het gaat om het gedeelte van de singel vanaf de trap aan de Noordendijk tot aan de Hallinqlaan. Op deze pagina leest u hoe we de vervanging gaan aanpakken.

 • Openbare toiletten

  25 maart 2021

  Dordrecht krijgt 2 openbare toiletten: 1 op de Grote Markt en 1 bij het parkeerterrein Weeskinderendijk.

 • Bankastraat

  14 april 2021

  De Bankastraat krijgt een nieuwe inrichting. Begin mei 2021 starten we met de werkzaamheden.