Onderhoud en herinrichting

 • Assumburg

  Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeerde in slechte staat. De riolering is al vervangen. De bestrating leggen we in 2020 aan. Ook gaan we tot juni 2020 het groen, de parkeerplaatsen en de bestrating op een aantal plekken verbeteren.

 • Dijkcontrole binnenstad

  In opdracht van Waterschap Hollandse Delta doet Mos Grondmechanica B.V. grondonderzoek aan de dijken in en rondom Dordrecht.

 • Dordtse Mijl

  Het gebied tussen de zeehaven en binnenstad is de belangrijkste stadsentree van Dordrecht. Met het project Dordtse Mijl verbeteren we de openbare ruimte en geven we Dordrecht een waardige en mooie entree.

 • Engelenburgerbrug

  De Engelenburgerbrug is in slechte staat en de hele monumentale brug wordt gerepareerd of vernieuwd. Het vaste deel, de klep en het bewegings- en bedieningswerk zijn toe aan renovatie.

 • Gorterstraat

  Het project om de Gorter- en De Merodestraat opnieuw te bestraten en de riolering te vervangen is uitgesteld.

 • Gravensingel

  Vanaf 6 januari 2020 gaan we verder met de herinrichting van de Gravensingel. Eerder hebben we al een gedeelte van de Gravensingel bij de Maranathakerk aangepakt.

 • Herinrichting Vest

  De gemeente Dordrecht wil de Vest opnieuw gaan inrichten. Het gaat om het gedeelte tussen de Vriesebrug en de Johan de Wittbrug.

 • Houthavenplein

  In het najaar van 2019 vervangt de gemeente delen van het riool op het Houthavenplein, in de Noorderstraat , Molen de Vilder en een deel van de Lijnbaandwarsstraat. In 2020 richten we de straat opnieuw in.

 • Hugo de Grootlaan

  De verharding in de Hugo de Grootlaan, tussen de Krispijnseweg en Hugo de Grootplein, wordt vernieuwd. In de verharding die er nu ligt zijn te grote naden ontstaan. Daarom is wegonderhoud nodig.

 • Indische Buurt

  Vanaf 19 augustus start de aannemer met de herinrichting van de Indische Buurt Noord. Alle bestrating van de stoep en de rijweg gaan we vervangen.

 • Korte Kalkhaven

  De kademuren van de Korte Kalkhaven en de Keizershof zijn aan vernieuwing toe. Dat is een ingrijpende klus die enige tijd zal duren. Ook wordt de bestrating opnieuw aangelegd.

 • Lange Geldersekade en Houttuinen

  De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade verkeren in slechte staat. Daarom is de gemeente gestart met het vervangen van de kade. Ook de Houttuinen krijgen een nieuwe bestrating.

 • Nicolaasstraat: herinrichting plein

  Het plein aan de Nicolaasstraat krijgt een nieuwe inrichting. Er is nu veel verharding en weinig groen. Het is de bedoeling om de buitenruimte te verbeteren met meer groen. Daarvoor is een ontwerp gemaakt.

 • Noordendijk

  Het asfalt van de Noordendijk is aan vernieuwing toe. Het gaat om het stuk tussen de Vissersdijk en Hastingsweg.

 • Reigerstraat-Aalscholverstraat

  In de buurt van de Reigerstraat-Aalscholverstraat gaan we het riool vervangen. Het oude riool verkeerd in slechte staat.

 • Parkeren Oudelandshoek

  Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen. Daarin stond het verzoek om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.

 • Salviaveld

  Een plek voor de buurt met opties om te sporten en met meer kansen voor planten en dieren.

 • Stratosfeerstraat

  In de Stratosfeerstraat is het riool aan vervanging toe. Daarna vernieuwen we de rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen.

 • Van Eesterenplein - Winkelcentrum Bieshof

  De verharding op het Van Eesterenplein is ernstig verzakt. Dit biedt de kans om ook de inrichting van het plein aan te passen waar nodig.

 • Viottakade (oostzijde)

  Het oostelijke deel van de Viottakade is aan vervanging toe. We gaan de fundering en het asfalt vernieuwen van de rijbaan en de fietsstrook. Ook de naastgelegen voetpaden vernieuwen we.

 • Visbrug

  We willen de Visbrug en omgeving aantrekkelijker maken. Daarom passen we de inrichting aan.

 • Wielhovenstraat

  De Wielhovenstraat krijgt een nieuwe bestrating.

 • Wielwijk

  Er gaat veel gebeuren in de buitenruimte van Wielwijk. Lange tijd is het werk voorbereid en was het buiten niet zichtbaar. Nu breekt de periode van uitvoering aan. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee.

 • Willem Dreeshof

  Het Willem Dreeshof krijgt een nieuwe inrichting. Halverwege 2019 starten we met de werkzaamheden. De bestrating brengen we opnieuw aan en in de groenvakken planten we nieuwe beplanting.

 • Thorbeckeweg

  In mei en juni 2020 laat de gemeente het riool vervangen in de Thorbeckeweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Talmaweg en de Loudonstraat. Het huidige riool is aan vervanging toe.

 • Zuidhoven

  Nu het riool klaar is, is de bestrating aan de beurt om aangepakt te worden.

 • Bouw mee aan ons nieuwe Groenbeheerplan

  In Dordrecht willen we een buitenruimte die mooi is, die de inwoners goed kunnen gebruiken en die ruimte biedt aan de natuur. Hoe we dat allemaal regelen, leggen we vast in een groenbeheerplan. Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het niet alleen over het groen. Het gaat ook over het beheer van het oppervlaktewater. We zijn toe aan een nieuw, eigentijds groenbeheerplan.

 • Reggestraat

  23 juli 2020

  We willen de stad en wijken goed bereikbaar houden. Daarom werken we aan de wegen. Ook in de Reggestraat, Beekmanstraat en Giessenstraat zijn er werkzaamheden.

 • Bethlehemplein

  08 september 2020

  Onlangs kwam van bewoners van het Bethlehemplein en omgeving het initiatief om de buurt te vergroenen door een herinrichting van de omgeving. Met de herinrichting slaan we een aantal vliegen in één klap. Het is niet alleen een verfraaiing van de buurt. We helpen ook om meer regenwater op te vangen tijdens hevige regenbuien.