Onderhoud en herinrichting

 • Burgemeester de Raadtsingel: herinrichting

  We willen het centrum goed bereikbaar houden. Daarom gaan we de Burgemeester de Raadtsingel en omgeving opnieuw inrichten.

 • Burgemeester Jaslaan: onderhoud

  De Burgemeester Jaslaan is toe aan groot onderhoud. We vervangen daarom het wegdek en de stoep. Dit doen we in het najaar van 2023.

 • Colijnstraat en omgeving: herinrichting

  In de Colijnstraat, de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat zijn veel ontwikkelingen gaande om de wijk nog mooier te maken.

 • Componistenbuurt: herinrichting

  We vernieuwen in 2024 de riolering in de Componistenbuurt. Daarna leggen we in 2025 de bestrating opnieuw aan. Ook zorgen we voor een speeltuin en meer groen.

 • Cornelis de Wittstraat: herinrichting

  We gaan de Cornelis de Wittstraat opnieuw inrichten. Samen met de bewoners gaan we kijken hoe we deze straat beter en groener kunnen maken.

 • Dordtse Mijl: herinrichting

  Met het project Dordtse Mijl verbeteren we de openbare ruimte en geven we Dordrecht een waardige en mooie entree.

 • Dubbeldamseweg Noord: herinrichting

  In de 19e-eeuwse schil is bij zware buien last van wateroverlast. Daarom hebben wij op de Dubbeldamseweg Noord een extra riool voor regenwater gelegd. Nu dat werk er op zit gaan we in 2024 verder met het opknappen van de straat. Op deze pagina leest u hoe we dit gaan aanpakken.

 • Eulerlaan

  Na onderhoud van het asfalt op de Assumburg is het nu tijd voor de Eulerlaan. Het asfalt is aan vervanging toe en daar gaan we in september 2023 mee beginnen. De indeling van de Eulerlaan verandert ook. We hebben het afgelopen jaar besteed aan de voorbereiding en het tekenen van de nieuwe situatie.

 • Groenbeheerplan: vernieuwing plan

  In Dordrecht willen we een buitenruimte die mooi is, die de inwoners goed kunnen gebruiken en die ruimte biedt aan de natuur. Hoe we dat allemaal regelen, leggen we vast in een groenbeheerplan. Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het niet alleen over het groen. Het gaat ook over het beheer van het oppervlaktewater. We zijn toe aan een nieuw, eigentijds groenbeheerplan.

 • Haringvlietstraat en Wielingenstraat: herinrichting en vernieuwing riolering en bestrating

  In 2023 en 2024 vernieuwen wij de riolering in de Haringvlietstraat en de Wielingenstraat. Daarna leggen wij in 2025 en 2026 de bestrating opnieuw aan. Dan wordt ook de inrichting van de buitenruimte verbeterd.

 • Herinrichting Toulonselaan

  Op de Toulonselaan is het wegdek op een aantal plaatsen slecht. Het slechte wegdek kan hinder veroorzaken, daarom pakken wij de straat vanaf 2025/2026 aan. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is de weg in 2022 aangepast van twee naar één rijbaan.

 • Houthavenplein: rioolvervanging

  In het najaar van 2023 gaat de gemeente delen van het riool vervangen rondom het Houthavenplein. In 2024 worden de straten vervolgens opnieuw aangelegd. Vanwege werkzaamheden van derden heeft de gemeente enkele jaren gewacht met de uitvoering van de rioolwerkzaamheden.

 • Krispijnseweg: vervanging asfalt

  Het asfalt van de Krispijnseweg is versleten. Daarom komt er nieuw asfalt. Bij het vervangen van het asfalt pakken we tegelijk meer verbeterpunten aan.

 • Kromhout: rioleringswerkzaamheden

  In het Kromhout ligt een van de oudste betonnen rioleringstelsels van Dordrecht. De rioolbuizen zijn meer dan 90 jaar oud. Om problemen in de toekomst te voorkomen, gaan we het riool vervangen. We leggen ook een extra riool aan voor de afvoer van regenwater.

 • Komatistraat: vervanging vuilwaterriool

  In de Komatistraat ontstaat wanneer het hard regent wateroverlast. Daarom vervangen we het vuilwaterriool. Ook voegen we een extra schoonwaterriool toe.

 • Middenzone Gezondheidspark: nieuwbouw en herinrichting

  Middenzone Gezondheidspark is het gebied gelegen tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Sportboulevard. Hier komt een nieuwe woonwijk met daarbij ook commerciële ruimtes en parkeervoorzieningen.

 • Oranjepark: aanleg extra riool

  In de 19e-eeuwse schil is bij zware buien last van wateroverlast. Daarom gaan wij op het Oranjepark een extra riool voor regenwater aanleggen. Op deze pagina leest u hoe we dit gaan aanpakken.

 • Patersweg: herinrichting

  Aan de Patersweg en haar zijstraten zijn de nieuwe woningen gereed. Aannemer Van Kessel is gestart met de inrichting van de Patersweg als fietsstraat.

 • Planetenlaan: onderhoud

  Na de renovatie van winkelcentrum Sterrenburg is het tijd voor het onderhoud van de Planetenlaan.

 • Stratosfeerstraat: herinrichting

  Tussen september 2021 en februari 2022 vervingen we in de Stratosfeerstraat het oude rioolstelsel door een nieuw rioolstelsel. Er is een scheiding tussen schoon en vuil water. En pasten we extra klimaatmaatregelen toe, zoals groeiplaatsverbetering voor de bomen en bufferblocks voor ondergrondse wateropvang.

 • Tesselschadestraat en omgeving: rioolwerkzaamheden

  De rioolwerkzaamheden in de Tesselschadestraat en omgeving zijn afgerond. In oktober 2023 beginnen we met de herinrichting van de straten.

 • Varkenmarkt: herinrichting

  Tijdens het werk aan de Engelenburgerbrug heeft de Varkenmarkt geleden onder het extra (bouw)verkeer. Wij leggen de bestrating van de Varkenmarkt daarom opnieuw aan. Ook vervangen we van een aantal woningen de aansluitingen op het riool.

 • Vissersdijk: reconstructie en onderhoud wegdek

  Op de Vissersdijk is het wegdek op een aantal plaatsen erg slecht. De weg heeft onder andere te lijden gehad onder bouwverkeer van nieuwbouwprojecten. Het slechte wegdek kan hinder veroorzaken. Daarom pakken wij de straat aan. We combineren deze werkzaamheden met onderhoud aan het fietspad op de Noordendijk.

 • Wielwijk: alle ontwikkelingen

  In Wielwijk zijn veel ontwikkelingen gaande om de wijk nog mooier te maken. Op deze pagina informeren wij u over de stand van zaken per project.

 • Adelaarstraat en omgeving

  Het huidige riool in uw wijk vervangt aannemer J de Jager de komende tijd voor een los vuil water riool en een los regenwater riool. Ook vervangen we de huisaansluitingen tot aan de erfgrens. Na de werkzaamheden brengt de aannemer tijdelijke bestrating aan. In 2024-2025 vervangen we de tijdelijke bestrating voor definitieve bestrating.

 • Bankastraat en Ceramstraat: herinrichting straat

  In de Bankastraat en Ceramstraat richten we de straat opnieuw in. We versmallen de straat en brengen nieuw asfalt aan.

 • Prins Bernhardstraat

  In de Prins Bernhardstraat en de straten eromheen is het riool aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de verharding van de weg, de parkeervakken en stoepen. De straten krijgen hierdoor een nieuwe inrichting.