Onderhoud en herinrichting

 • Assumburg

  Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeerde in slechte staat. Op dit moment hebben we de riolering vervangen. De bestrating leggen we in 2020 aan. Ook gaan we tot juni 2020 het groen, parkeerplaatsen, en de bestrating op een aantal plekken verbeteren.

 • Dordtse Mijl

  Het gebied tussen de zeehaven en binnenstad is de belangrijkste stadsentree van Dordrecht. Met het project Dordtse Mijl verbeteren we de openbare ruimte en geven we Dordrecht een waardige en mooie entree.

 • Gorterstraat

  Het project om de Gorter- en De Merodestraat opnieuw te bestraten en de riolering te vervangen is uitgesteld.

 • Gravensingel

  De gemeente voert de komende jaren werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt ook op de Gravensingel. Oktober 2019 starten we met de tweede fase van het project Gravensingel.

 • Houthavenplein en omgeving

  In het najaar van 2019 vervangt de gemeente delen van het riool op het Houthavenplein, in de Noorderstraat , Molen de Vilder en een deel van de Lijnbaandwarsstraat. In 2020 richten we de straat opnieuw in.

 • Hugo de Grootlaan

  De verharding in de Hugo de Grootlaan, tussen de Krispijnseweg en Hugo de Grootplein, wordt vernieuwd. In de verharding die er nu ligt zijn te grote naden ontstaan. Daarom is wegonderhoud nodig.

 • Indische Buurt

  Vanaf 19 augustus start de aannemer met de herinrichting van de Indische Buurt Noord. Alle bestrating van de stoep en de rijweg gaan we vervangen.

 • Korte Kalkhaven

  De kademuren van de Korte Kalkhaven en de Keizershof zijn aan vernieuwing toe. Dat is een ingrijpende klus die enige tijd zal duren. Ook wordt de bestrating opnieuw aangelegd.

 • Lange Geldersekade en Houttuinen

  De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade verkeren in slechte staat. Daarom is de gemeente gestart met het vervangen van de kade. Ook de Houttuinen krijgen een nieuwe bestrating.

 • Noordendijk

  Het asfalt van de Noordendijk is aan vernieuwing toe. Het gaat om het stuk tussen de Vissersdijk en Hastingsweg.

 • Van Eesterenplein - Winkelcentrum Bieshof

  De verharding op het Van Eesterenplein is verzakt en is toe aan vervanging. Dit biedt de kans om ook de inrichting van het plein aan te passen waar nodig.

 • Vest

  De gemeente Dordrecht wil de Vest opnieuw gaan inrichten. Het gaat om het gedeelte tussen de Vriesebrug en de Johan de Wittbrug.

 • Wielwijk

  Er gaat veel gebeuren in de buitenruimte van Wielwijk. Lange tijd is het werk voorbereid en was het buiten niet zichtbaar. Nu breekt de periode van uitvoering aan. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee.

 • Willem Dreeshof

  Het Willem Dreeshof krijgt een nieuwe inrichting. Halverwege 2019 starten we met de werkzaamheden. De bestrating brengen we opnieuw aan en in de groenvakken planten we nieuwe beplanting.

 • Zuidhoven

  Delen van de riolering en verharding in de wijk Zuidhoven zijn slecht van kwaliteit. We gaan de slechte delen vervangen en werken we aan een nieuwe inrichting van het Salviaveld.

 • Engelenburgerbrug

  De Engelenburgerbrug is in slechte staat en moet gerepareerd worden. De hele monumentale brug wordt gerepareerd of vernieuwd. Het vaste deel, de klep en het bewegings- en bedieningswerk zijn toe aan renovatie.

 • Parkeren Oudelandshoek

  Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie van Beter voor Dordt aangenomen, waarin werd gevraagd om extra parkeerplaatsen in Oudelandshoek aan te leggen.