Haringvlietstraat en Wielingenstraat: herinrichting en vernieuwing riolering en bestrating

In 2023 en 2024 vernieuwen wij de riolering in de Haringvlietstraat en de Wielingenstraat. Daarna leggen wij in 2025 en 2026 de bestrating opnieuw aan. Ook verbeteren we de inrichting van de buitenruimte.

Werk aan het riool

Eerst vernieuwen we de riolering in de Haringvlietstraat en de Wielingenstraat. Wij vervangen het oude riool door twee nieuwe riolen: één voor vuil water (afvalwater) en één voor schoon water (regenwater). Om de buurten toch zo goed mogelijk bereikbaar te houden, werken we niet overal tegelijk. Er komt een plan waarbij we vooraf afspreken in welke volgorde de straat aan de beurt is. Het is dan ook duidelijk welke straat wanneer aan de beurt is. Bewoners en bedrijven kunnen daar dan rekening mee houden.

De nood- en hulpdiensten

De ziekenauto, brandweer en de politie moeten ook tijdens de werkzaamheden elke straat kunnen bereiken. Om daarvoor te kunnen zorgen bespreken we de werkvolgorde ook met hen. 

Ook in gesprek met bewoners

Omdat er bij de bewoners van de staart Oost ook allerlei andere vragen kunnen leven, willen de wijkmanager en het buurtwerk graag met u in gesprek. We ontmoeten elkaar ruim voor het werk dat moet worden gedaan. Er is dus volop gelegenheid om mee te denken en te praten. Zo werken we aan een nieuwe speelplek in park Merwepolder (achter de Merwelanden) en kijken we waar we nog meer en vooral gevarieerder groen kunnen toevoegen. 

De buitenruimte boven de grond

Als het nieuwe riool in 2025 klaar is, moet de ondergrond eerst goed inzakken. Daarna kunnen wij de bestrating aanleggen. Dat duurt een jaar! Daarna maakt de aannemer de straten en stoepen weer helemaal netjes. heeft samen met de Klankbordgroep gewerkt aan een schetsontwerp. Samen hebben we gekeken waar er veel geparkeerd wordt, waar veel auto's en fietsers rijden en waar behoefte is aan meer groen. 

De klankbordgroep is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. Nu willen we het ontwerp aan de hele buurt presenteren. Zo blijft de Haringvlietstraat een twee-richtingenstraat. In de Wielingenstraat blijft het aantal parkeervakken nagenoeg gelijk. Ook verbeteren we de aansluiting van de Grevelingenweg (de huidige busroute) op de Baanhoekweg. 

Bewonersbijeenkomst

Op 20 februari houden we een nieuwe bewonersavond voor de hele buurt om het ontwerp te presenteren.