Burgemeester de Raadtsingel

De herinrichting van de Burgemeester de Raadtsingel, Stationsweg en Johan de Wittstraat is onderdeel van het Verkeersplan Spuiboulevard en omgeving. Daarin staat wat we gaan doen om het centrum goed bereikbaar te houden. In april 2022 stelde de raad dit plan vast.

Verkeer naar het centrum

Om te zorgen dat de wegen de verwachte groei van het autoverkeer aan kunnen, verdelen we het verkeer naar het centrum op een andere manier. Dit doen we door de Spuiboulevard voor een deel autovrij te maken en het aanbod van parkeerplaatsen te verschuiven. De Spuiboulevard krijgt een gedeelte waar alleen de bus en fiets doorheen kan.

Het verkeer naar garage Spuihaven en het westelijk deel van de stad rijdt straks via de Achterhakkers. Verkeer naar het winkelgebied rijdt straks vooral via de Burgemeester de Raadtsingel, Stationsweg en Johan de Wittstraat. Om het verkeer beter door te laten stromen passen we een aantal kruisingen aan. De kruising Stationsweg-Johan de Wittstraat-Singel en voor het station en de kruising Dokweg-Burgemeester de Raadtsingel.

Burgemeester de Raadtsingel

De herinrichting van de Spuiboulevard heeft invloed op een groot gedeelte van de stad. Op dit moment werken we aan de vertaling van het Verkeersplan Spuiboulevard naar een daadwerkelijk ontwerp voor de openbare ruimte. Dit doen wij niet alleen. Dit doen we samen met de bewoners van Schil-West. Zo ook bij de inrichting van de Burgemeester de Raadtsingel, Stationsweg en Johan de Wittstraat.

Participatie

Op 9 juli 2022 heeft er een wandeling met bewoners plaats gevonden langs de Korte Parallelweg, Havenstraat en Burgemeester de Raadtsingel tot de Kiss & Ride. Deze wandeling heeft veel punten bevestigd die in het Verkeersplan Spuiboulevard staan. Het heeft ook meerdere aandachtspunten opgeleverd die de bewoners hebben aangedragen. Bijvoorbeeld veiligere fietspaden, minder hard rijden en meer groen.

Ontwerp

De ontwerpen staan nog in een beginfase. Toch willen we u een kijkje in de keuken geven. Dit doen we door te laten zien waar we mee bezig zijn en hoe we de uitgangspunten en aandachtspunten verwerken. Het fietspad komt vrij van de Burgemeester de Raadtsingel te liggen. De middenberm wordt breder en groener. Daarnaast is er nog steeds ruimte voor bewoners om te parkeren op parkeerplaatsen langs de doorgaande weg. Deze zullen via een parallelweg bereikbaar zijn. Dit kunt u bijvoorbeeld al zien op de Oranjelaan.

Op dit moment zit het project in de fase van een schetsontwerp. U kunt dan nog meedenken en uw ideeën en wensen met ons delen voor het uitwerken van het plan. In 2023 willen we er een voorlopig ontwerp van maken. Om hier samen met ons naar toe te werken kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep. Dit kan via het e-mailadres spuiboulevard@dordrecht.nl.