Burgemeester de Raadtsingel: herinrichting

We willen het centrum goed bereikbaar houden. Daarom gaan we de Burgemeester de Raadtsingel en omgeving opnieuw inrichten.

De herinrichting van de Burgemeester de Raadtsingel, Stationsweg en Johan de Wittstraat is onderdeel van het Verkeersplan Spuiboulevard en omgeving. Daarin staat wat we gaan doen om het centrum goed bereikbaar te houden. In april 2022 stelde de raad dit plan vast.

Verkeer naar het centrum

Om te zorgen dat de wegen de verwachte groei van het autoverkeer aan kunnen, verdelen we het verkeer naar het centrum op een andere manier. Dit doen we door de Spuiboulevard voor een deel autovrij te maken en het aanbod van parkeerplaatsen te verschuiven. De Spuiboulevard krijgt een gedeelte waar alleen de bus en fiets doorheen kan.

Het verkeer naar garage Spuihaven en het westelijk deel van de stad rijdt straks via de Achterhakkers. Verkeer naar het winkelgebied rijdt straks vooral via de Burgemeester de Raadtsingel, Stationsweg en Johan de Wittstraat. Om het verkeer beter door te laten stromen passen we een aantal kruisingen aan. De kruising Stationsweg-Johan de Wittstraat-Singel en voor het station en de kruising Dokweg-Burgemeester de Raadtsingel.

Burgemeester de Raadtsingel

De herinrichting van de Spuiboulevard heeft invloed op een groot gedeelte van de stad. Op dit moment werken we aan de vertaling van het Verkeersplan Spuiboulevard naar een daadwerkelijk ontwerp voor de openbare ruimte. Dit doen wij niet alleen. Dit doen we samen met de bewoners van Schil-West. Zo ook bij de inrichting van de Burgemeester de Raadtsingel, Stationsweg en Johan de Wittstraat.

Participatie

Op 9 juli 2022 heeft er een wandeling met bewoners plaats gevonden langs de Korte Parallelweg, Havenstraat en Burgemeester de Raadtsingel tot de Kiss & Ride. Deze wandeling heeft veel punten bevestigd die in het Verkeersplan Spuiboulevard staan. Het heeft ook meerdere aandachtspunten opgeleverd die de bewoners hebben aangedragen. Bijvoorbeeld veiligere fietspaden, minder hard rijden en meer groen.

Ontwerp

In 2024 starten we met de herinrichting van de Korte Parallelweg, Havenstraat en Burgemeester de Raadtsingel (tot de aansluiting van de parallelweg bij het station). In 2022 is voor het schetsontwerp gesproken met omwonenden en stakeholders. Voor een nadere uitwerking naar een Voorlopig en Definitief ontwerp vinden ook gesprekken plaats. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht waarvoor u zich kunt aanmelden.

De belangrijkste punten uit het schetsontwerp:

  1. Een vrijliggend fietspad om de Schil-West voor een goede en veilige aansluiting op het Centrum;
  2. Rijbanen naast elkaar zodat er meer ruimte komt voor groen en het geluid verder van de gevels;
  3. Bereikbaarheid van Schil-West, Centrum en Dordrecht in het algemeen na de knip in de Spuiboulevard;
  4. Geen uitvoegstroken zodat er minder intensief verkeer is op de centrumroute; 
  5. Voorbereiden op de verplaatsing van de vrachtwagenuitgang van Maasplaza naar het Wilgenbos.