Wielwijk: alle ontwikkelingen

In Wielwijk zijn veel ontwikkelingen gaande om de wijk nog mooier te maken. Op deze pagina informeren wij u over de stand van zaken per project.

 • Wielwijk App

  Wij maken Wielwijk nog mooier, groener en beter bereikbaar. Dat brengt veel veranderingen met zich mee. Het meest actuele nieuws delen wij via onze Wielwijk app.

 • Amstelwijck

  Dordrecht heeft een grote woningbouwopgave. Amstelwijck is een van de weinige plekken waar Dordrecht kan uitbreiden. Hier is ruimte voor ongeveer 800 woningen in de komende jaren.

 • Bouwplannen Admiraalsplein

  Er zijn twee plannen voor het zuiden van het Admiraalsplein. Woonzorg bouwt zorgappartementen. Ook bouwt Heijmans appartementen en grondgebonden woningen.

 • Bouwhuys-locatie

  We werken plannen uit om de Bouwhuys-locatie te ontwikkelen. Hier willen we een aantrekkelijke locatie van maken met ongeveer 200 woningen en een aantal commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

 • Karel Doormanweg

  De locatie Karel Doormanweg (Kompaslocatie) gaan we opnieuw ontwikkelen. Hier komen nieuwe woningen. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs. En een nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

 • Laan van Londen

  We willen de Laan van Londen doortrekken naar de rotonde Simon de Danserweg/Admiraal de Ruyterweg. Het deel ten oosten van de Simon de Danserweg en een deel van de M.H.Trompweg sluiten we dan voor verkeer met een motor.

 • Life Critical project

  Het Life Critical project heeft als doel om bestaande woonwijken voor te bereiden op klimaatverandering. Op dit moment gebeurt dit in Wielwijk.

 • Ontwikkeling Piet Heinstraat

  We ontwikkelen de voormalige speeltuinlocatie aan de Piet Heinstraat naar een woonomgeving met parkeerplaatsen en een speelplaats.

 • Parkzicht

  Het project Parkzicht bestaat uit 10 twee-onder-een kapwoningen en 5 vrijstaande woningen. AMARE Vastgoed uit Ridderkerk en Wagemakers Bouw en Ontwikkeling uit Oss gaan de woningen ontwikkelen en realiseren.

 • Ring Admiraalsplein

  We hebben het riool vervangen en de zettingsperiode is voorbij. Nu gaan we de ring rondom het Admiraalsplein opnieuw inrichten.

 • Van Gendtstraat

  Het oude trapveld aan de Van Gendtstraat richten we opnieuw in. Hier komen een Cruyff Court en een Tiny Forest. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid stukje bos, waar buurtbewoners en kinderen de natuur kunnen ontdekken.

 • Van Kinsbergenstraat

  Aannemer BM van Houwelingen is gestart met de nieuwbouw op de Van Kinsbergenstraat, Cornelis Trompweg en Van der Zaanstraat. Deze nieuwbouw bestaat uit 64 appartementen en 16 eengezinswoningen.

 • Volkstuinenlocatie

  Er komen tussen de 17 en 19 woningen op de Volkstuinenlocatie. In het tweede kwartaal van 2022 bespreken wij het (ontwerp) bestemmingsplan met omwonenden.

 • Wielwijkpark

  We starten in 2023 met het herinrichten van het Wielwijkpark. We richten het park in fases in. We zijn eerst gestart met een (digitale) informatiebijeenkomst voor direct omwonenden.