Wielwijk

In Wielwijk zijn veel ontwikkelingen gaande om de wijk nog mooier te maken. Op deze pagina informeren wij u over de stand van zaken per project.

 • Admiraalsplein

  Voor het zuiden van het Admiraalsplein zijn er twee plannen. Het bouwen van zorgappartementen door Woonzorg en het bouwen van appartementen met een commerciële plint en grondgebonden woningen door Heijmans.

 • Basisscholen De Albatros en De Fontein

  Het schoolplein van basisscholen De Albatros en De Fontein richten we opnieuw in. Het terrein wordt een groene oase.

 • Bouwhuys-locatie

  We werken plannen uit om de Bouwhuys-locatie te ontwikkelen tot een aantrekkelijke woningbouwlocatie met ongeveer 200 woningen en een aantal commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

 • Karel Doormanweg

  De nieuwbouwplannen voor Karel Doormanweg 4-8 werken wij nu uit. Het gaat om de bouw van een appartementencomplex van ongeveer 27 meter hoog en een aantal rijwoningen. Dit combineren we met de herinrichting van de openbare ruimte rondom de school.

 • Laan van Londen

  We bekijken of we de Laan van Londen kunnen doortrekken naar de rotonde Simon de Danserweg/Admiraal de Ruyterweg. Dan kan het deel van de Simon de Danserweg, ten oosten van de rotonde en een deel van de M.H. Trompweg afgesloten worden voor verkeer met een motor.

 • Life Critical project

  Het Life Critical project heeft als doel om bestaande woonwijken voor te bereiden op klimaatverandering. Op dit moment gebeurt dit in Wielwijk.

 • Parkzicht

  Het project Parkzicht bestaat uit 10 exclusieve twee-onder-een kapwoningen en 5 vrijstaande woningen. De aanbesteding van het project is succesvol verlopen. De gemeente Dordrecht heeft AMARE Vastgoed uit Ridderkerk en Wagemakers Bouw en Ontwikkeling uit Oss geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van de woningen.

 • Piet Heinstraat

  De voormalige Speeltuinlocatie aan de Piet Heinstraat wordt ontwikkeld naar een woonomgeving met parkeerplaatsen en een speelplaats.

 • Van Gendtstraat

  Het oude trapveld aan de Van Gendtstraat richten we opnieuw in. Hier komen een Cruyff Court en een Tiny Forest.

 • Tromptuinen

  De openbare ruimte van de M.H. Trompweg tussen de Van Kinsbergenstraat en de Witte de Withstraat is zo goed als klaar. De waterpartijen, paden en twee speelplekken zijn al aangelegd. Er komen nog twee bankjes. In het laatste kwartaal van 2022 voeren we het groenplan uit. We planten bomen, brengen oeverbeplanting aan en we zaaien kruidenrijke grasmengsels in.

 • Van Kinsbergenstraat

  Aannemer BM van Houwelingen is gestart met de nieuwbouw. Deze nieuwbouw bestaat uit 64 appartementen en 16 eengezinswoningen. In de nieuwbouw past Woonbron duurzaamheid toe. In het bouwplan is het hergebruik van materialen opgenomen.

 • Volkstuinenlocatie

  Er komen tussen de 17 en 19 woningen op de Volkstuinenlocatie. In het tweede kwartaal van 2022 bespreken wij het (ontwerp) bestemmingsplan met omwonenden.

 • Wielwijkpark

  We starten in 2023 met het herinrichten van het Wielwijkpark. We richten het park niet in één keer helemaal in. We doen het in fases. Voordat we starten met de werkzaamheden in het park, nodigen we direct omwonenden uit voor een (digitale) informatiebijeenkomst.