Wielwijk

Er gaat veel gebeuren in de buitenruimte van Wielwijk. Lange tijd is het werk voorbereid en was het buiten niet zichtbaar. Nu breekt de periode van uitvoering aan. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee.

 • Admiraal De Ruyterweg en omgeving

  De flats van Woonbron aan de M.H. Trompweg worden gesloopt. Ervoor in de plaats komen nieuwe eengezinswoningen. De M.H. Trompweg wordt omgevormd tot een verlenging van de groene zone vanuit het Wielwijkpark.

 • Admiraal de Ruyterweg

  De nieuwe Admiraal de Ruyterweg is nu bijna helemaal klaar. De weg is nu een mooie entree van de wijk.

 • Admiraalsplein

  Aan de zuidkant van het Admiraalsplein zijn er twee nieuwe plannen. Beide plannen passen (bijna) binnen het bestemmingsplan. Hierdoor is er - zoals het er nu uitziet - geen bestemmingsplanprocedures nodig.

 • Basisscholen De Albatros en De Fontein

  Op 1 april 2019 start de renovatie van de scholen Albatros en Fontein.

 • Informatiemarkt

  Op 2 december tussen 17.00 en 21.00 uur is er een digitale informatiemarkt. Dit gebeurt via MSTeams.

 • Laan van Londen

  We bekijken of we de Laan van Londen kunnen doortrekken naar de rotonde Simon de Danserweg/Admiraal de Ruyterweg. Het idee is ook om het deel van de Simon de Danserweg, ten oosten van de rotonde en een deel van de M.H. Trompweg af te sluiten voor verkeer met een motor.

 • Life Critical project

  Het Life Critical project heeft als doel om bestaande woonwijken voor te bereiden op klimaatverandering. Op dit moment gebeurt dit in Wielwijk.

 • Van Gendtstraat en omgeving

  In de Van Gendtstraat werken we de komende tijd aan het riool, leggen wij extra parkeerplaatsen aan. Daarnaast graven we tussen de Van Gendtstraat en de D. Aukesstraat nieuwe sloten.

 • Van Kinsbergenstraat

  Woningcorporatie Woonbron wil graag nieuwe huizen bouwen in de Van Kinsbergenstraat. De corporatie onderzoekt eerst of dit haalbaar is.

 • Piet Heinstraat

  Wonen, parkeren en spelen

 • Tromptuinen

  Op de plek van de flats aan de M.H. Trompweg komen nieuwe woningen langs een brede groenstrook.

 • Wielwijkpark

  Aan de zuidelijke rand van het park worden minimaal 10 en maximaal 15 zelfbouwkavels uitgegeven. Dit project heet Parkzicht en is onderdeel van het bestemmingsplan Parkrand.

 • Zuiderburg

  De nieuwe woningen zijn door BAM rond de zomer opgeleverd. De gemeente richt de openbare ruimte opnieuw in. Naast het aanleggen van parkeerplaatsen, de weg en een visvlonder, wordt ook een speelplaats ingericht.