Van Kinsbergenstraat

Woningcorporatie Woonbron wil graag nieuwe huizen bouwen in de Van Kinsbergenstraat. De corporatie onderzoekt eerst of dit haalbaar is.

Het plan is om nieuwe huizen te bouwen  op dezelfde plaats als de gesloopte huizen. Het plan is om daar nog eens 76 woningen te slopen. Er komen 79 nieuwe woningen voor terug die in vier blokken worden gebouwd.

  • Blok west: 32 appartementen
  • Blok noord: 6 eengezinswoningen
  • Blok midden: 9 eengezinswoningen
  • Blok oost: 32 appartementen

Situatie van Kinsbergenstraat

In dit gebied komen in totaal 107 parkeerplaatsen. Een groot deel van deze parkeerplaatsen ligt langs de Van Kinsbergenstraat, Van der Zaanstraat, Piet Heynstraat en Cornelis Trompweg. Er komen ook enkele parkeerplaatsen bij de twee appartementen. Deze parkeerplaatsen bereikt uvia de Piet Heynstraat.

Voorlopige planning

  • Besluitvorming doorgang planontwikkeling eind 2e kwartaal 2021
  • Omgevingsvergunning 3e kwartaal 2021
  • Start sloop halverwege 3e of 4e kwartaal 2021
  • Start bouw 4e kwartaal 2021