Van Kinsbergenstraat

In februari 2022 start aannemer BM van Houwelingen met de nieuwbouw. Deze nieuwbouw bestaat uit 64 appartementen en 16 eengezinswoningen. In de nieuwbouw past Woonbron duurzaamheid toe. In het bouwplan is het hergebruik van materialen opgenomen.

Woonbron bouwt 80 nieuwe woningen in Wielwijk

Woningcorporatie Woonbron heeft de haalbaarheidsstudie afgerond en gaat in totaal 80 nieuwe woningen bouwen aan de Van Kinsbergenstraat, Cornelis Trompweg en Van der Zaanstraat. Alle 64 appartementen komen in de sociale verhuur en biedt Woonbron aan via Woonkeus in 2023. De appartementen bestaan uit 58 driekamerwoningen en 6 vierkamerwoningen. Het aanbod woningen bestaat uit 9 eengezinswoningen, 5 pianowoningen (3 lagen met een plat dak), 1 benedenwoning en 1 bovenwoning van 2 verdiepingen.

Duurzaamheid

Ook in de nieuwbouw past Woonbron duurzaamheid toe. In het plan is het hergebruik van materialen opgenomen. De bouwput vullen ze aan met puin uit de sloop en beton wordt gebruikt om schanskorven te vullen die als erfafscheiding dienen. De schanskorven zorgen samen met wilde bloemen voor een prettig leefklimaat voor vlinders en bijen. Het inmetselen van vleermuiskasten maakt ook onderdeel uit van het plan. Bij de tuinen van de eengezinswoningen plaatsen we regentonnen. Daarnaast sluiten we de nieuwbouwwoningen op het warmtenet van HVC.

Voorlopige planning

  • Sloopwerkzaamheden: 2021 tot maart 2022
  • Start bouw: medio maart 2022
  • Oplevering appartementen blok 1 (sociale verhuur): medio 2de kwartaal 2023
  • Oplevering appartementen blok 2 (sociale verhuur): medio 3de kwartaal 2023
  • Oplevering eengezinswoningen (koop): medio 2de kwartaal 2023

Van Kinsbergenstraat