Bouwhuys-locatie

We werken plannen uit om de Bouwhuys-locatie te ontwikkelen. Hier willen we een aantrekkelijke locatie van maken met ongeveer 200 woningen en een aantal commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Herontwikkeling Bouwhuys-locatie

De Bouwhuys-locatie ligt in de zuidwesthoek van Wielwijk. Het plangebied van ongeveer 2 hectare groot ligt tussen de A16, de Witte de Withstraat, de Simon de Danserweg en het toekomstige Parklint. De bestaande bebouwing bestaat uit een scholencomplex (het Bouwhuys), een bedrijfsverzamelgebouw en een portieketageflat van Woonbron.

De drie grondeigenaren in het gebied (BPS Realestate, Woonbron en gemeente Dordrecht) zijn samen van plan om de Bouwhuys-locatie te ontwikkelen. We willen het ontwikkelen tot een aantrekkelijke woningbouwlocatie met ongeveer 200 tot 250 woningen en een aantal commercieel en maatschappelijke voorzieningen.

Stedenbouwkundig plan

Om deze herontwikkeling verder te kunnen brengen is het opstellen van een financieel haalbaar stedenbouwkundig plan nodig. Dit plan laat zien hoe het gewenste nieuwe woonmilieu past in het vernieuwde Wielwijk. Het bureau Wurck (bekend van de Tromptuinen) komt in de loop van 2022 met een haalbaar plan. Het bouwprogramma bestaat uit een deel sociale huurwoningen, een deel gezinswoningen en koopappartementen.

Geluidsscherm

Inmiddels is begonnen met de bouw van een nieuw geluidsscherm langs de A16. Tussen het viaduct en het bestaande grote scherm plaatsen we een scherm van 10 meter hoog. Het verkeer rijdt vooral via de nieuwe Admiraal de Ruyterweg. Voor fietsers en voetgangers vormt het gebied Tromptuinen een mooie route naar het centrum van de wijk. Ook is er vanuit het gebied een mooie verbinding met het Wielwijkpark in de maak.

Bouwhuyslocatie