Wielwijkpark

Aan de zuidelijke rand van het park worden minimaal 10 en maximaal 15 zelfbouwkavels uitgegeven. Dit project heet Parkzicht en is onderdeel van het bestemmingsplan Parkrand.

Project Parkzicht (pdf, 36 MB)
Bestemmingsplan Parkrand

Tromptuinen

Ontwikkelaar Heijmans is verantwoordelijk voor het bouwen van de nieuwe woningen aan de M.H. Trompweg. De tweede fase wordt halverwege 2021 opgeleverd. In opdracht van de gemeente zijn de achterpaden opnieuw gelegd en zijn de parkeerplekken voor de nieuwe woningen alvast klaar gemaakt. Landschapskundige bureau wUrck heeft de woningen en de openbare ruimte ontworpen.

Op de plaats waar de M.H. Trompweg lag, wordt straks een sloot gemaakt en een fietsroute. Ook komen er wat kleine speeltoestellen en zitplaatsen. Het voorlopig ontwerp is getoond op de gebiedsinformatiemarkt van juli 2019. Het ontwerp wordt de komende maanden helemaal af gemaakt. Dan wordt begin 2021 een aannemer gekozen  die het werk uitvoert. Tijdens de digitale informatie kunt  u het ontwerp zien. De aanleg van de openbare ruimte start hopelijk in het tweede kwartaal van 2021.

Wielwijkpark

Nadat de woningen in het Wielwijkpark gebouwd zijn, wordt het park definitief opnieuw ingericht. Naar verwachting is dat in 2023 of later. Tot die tijd zullen er wel werkzaamheden in het park plaatsvinden vooruitlopend op het definitief herinrichten. Delen van het park zijn dan gedeeltelijk afgesloten. Het definitief ontwerp is getoond op de gebiedsinformatiemarkt van 2019 en zal alleen op details nog worden aangepast. Het is de bedoeling dat er op de hoofdpaden in het park bij/na hevige regenval geen water blijft staan. Er komen zitelementen en speeltoestellen en natuurlijk ook weer een hondenuitlaatplaats.

Beeld van toekomstig Wielwijkpark

Parkzicht

Het bestemmingsplan Parkrand is sinds 2018 vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het onder andere mogelijk om minimaal 10 en maximaal 15 woningen in het Wielwijkpark te bouwen. Voor deze woningen wordt er een éénrichtingsweg door het Wielwijkpark aangelegd. Het huidige voet-/fietspad tussen Reeweg Zuid 30 en 32 en tussen nummer 68 en 72 wordt verbreed en geschikt gemaakt voor auto- en fietsverkeer.

Ontwikkelaar

Op dit moment loopt een selectieprocedure voor een ontwikkelaar om de woningen te bouwen. We verwachten u eind 2020/begin 2021 te laten weten wie de ontwikkelaar wordt. De kopers van de woningen kunnen samen met de ontwikkelaar hun woning ontwerpen. Hieraan stelt de gemeente Dordrecht wel eisen. Deze staan omgeschreven in het bestemmingsplan en het kavelpaspoort. De selectie van de ontwikkelaar vindt plaats via een scoremodel. De ontwikkelaar die het hoogste scoort op een aantal onderdelen wint deze aanbesteding. Aan de ontwikkelaars wordt, naast een prijs, bijvoorbeeld gevraagd hoe zij omgaan met stedenbouw en architectuur, duurzaamheid en klimaatadaptatie en omgevingsmanagement.

Werkzaamheden

De firm Bartels B.V, begint 7 juli 2021 met de afrondende werkzaamheden van het project Voorbelasting Parkrand. Voor de bouwvakvakantie moet het werk klaar zijn.
Bartels haalt de grond van de voorbelasting tot het toekomstige maaiveld weg. Het vrijkomende zand wordt in een depot geplaatst voor hergebruik. De bouwweg wordt definitief gemaakt. Op meerdere plekken komen er extra banen van betonplaten De aannemer herstelt alle fiets- en voetgangersverbindingen in het park door die aan te laten sluiten op de bouwweg. Het overige verkeer kan nog niet van de bouwweg gebruik maken. 
Het terrein waar de voorbelasting gelegen heeft, wordt vlak gemaakt. Het wordt ingespoten met een speciaal antistuifmiddel gecombineerd met een gras/bloemenmengsel met voedingstoffen. De omheining rond het bouwterrein gaat weg. Alleen om het zanddepot blijft een hek staan. Als het werk klaar is, wordt het park weer voor iedereen toegankelijk. 

Volkstuinenlocatie

Op de plek van de volkstuinen kunnen maximaal 17 woningen worden gebouwd. Het contract voor De Vrije Tuinder en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging is op verzoek van De Vrije Tuinder met maximaal 1 jaar verlengd tot uiterlijk 31 december 2021. De onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging zijn bijna afgerond. Naar verwachting kan de inspraakronde voor de bestemmingsplanwijzing begin 2021 starten.

Wij informeren de omwonenden schriftelijk op deze inspraakmogelijkheid. De manier waarop dat kan, is afhankelijk van corona. We volgen altijd de RIVM richtlijnen. Natuurlijk maken we de inspraaktermijn ook via de Wielwijk app bekend.

Reeparq

Achter Reeweg Zuid 68 vindt ontwikkeling Reeparq plaats. De eerste woning is zo goed al klaar. Voor de andere 3 woningen zijn nog geen kopers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Wijk van KVW Ontwikkeling via info@kvwonwikkeling.nl of telefonisch op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 034 552 322 of 06 - 51 29 76 30.