Wielwijkpark

Aan de zuidelijke rand van het park worden minimaal 10 en maximaal 15 zelfbouwkavels uitgegeven. Dit project heet Parkzicht en is onderdeel van het bestemmingsplan Parkrand.

Project Parkzicht (pdf, 36 MB)
Bestemmingsplan Parkrand

Stedin

Het Wielwijkpark wordt vanaf 2 mei tijdelijk als werkruimte gebruikt door Stedin. Dit duurt tot half juli. De aannemer van Stedin (Van den Heuvel Infra) gebruikt de ruimte in het park om een gasleiding in elkaar te lassen. Een deel van het Wielwijkpark is dan tijdelijk afgesloten en niet toegankelijk voor publiek.

Nieuwe gasleiding Stedin

Langs de Simon de Danserweg ligt een hogedruk gasleiding van Stedin. Deze leiding voorziet de regio van gas. Stedin heeft besloten de leiding te vernieuwen. Deze leiding wordt onder de A16 door geboord. De 320 meter lange leiding wordt in stukken aangeleverd. Vooruitlopend op de boring worden de delen in het Wielwijkpark aan elkaar gelast en getest.

Afbeelding locatie kabels en leidingen