Wielwijkpark

We starten in 2023 met het herinrichten van het Wielwijkpark. We richten het park in fases in. We zijn eerst gestart met een (digitale) informatiebijeenkomst voor direct omwonenden.

Eerder was de bedoeling het park aan te leggen nadat de woningen van Parkzicht klaar waren. Nu de bouw van de woningen langer op zich laat wachten, draaien we de volgorde om.

Inrichting

In het park passen we de padenstructuur aan. Er komen wandelpaden, fietspaden en struinpaden. Er komen speelmogelijkheden, waarbij we denken aan een speelkasteel, schommel, een basket-/voetbalveldje, trapveldje en natuurlijke speelelementen op het eilandje. Voor honden komt er weer ruimte in het omheinde 'hondenspeelveld'. We richten het park gevarieerd in met bijvoorbeeld een bosweide en vlinderweide. Zo vergroten we het gebruiksplezier in het park. We vergroten daarmee ook de biodiversiteit en dragen zo ons steentje bij aan een beter klimaat.

Werkvolgorde

We beginnen aan de noordkant van het park met het vergroten van de waterpartijen. Ook maken we een nieuwe watergang aan de kant van de Zuidendijk. Daarna doen we het middengedeelte van het park. Als laatste maken we de omgeving rondom het woningbouwproject Parkzicht af. Dat doen we nadat de woningen klaar zijn.