Karel Doormanweg

De locatie Karel Doormanweg (Kompaslocatie) gaan we opnieuw ontwikkelen. Hier komen nieuwe woningen. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs. En een nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

We hebben de oude school gesloopt. We bereiden het terrein voor op de nieuw te bouwen school, waarvan het ontwerp vast staat. Ook het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte is af. Voor de woningbouw is een schetsontwerp gemaakt.

Werkzaamheden

Om het terrein klaar te maken voor de bouw van het Drechtster College, is er in juni een bouwweg aangelegd vanaf de Karel Doormanweg. Ook wordt er in het najaar van 2023 een aantal bomen gekapt. Hiervoor hebben we een vergunning gekregen. De bouw van Het Drechtster College start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.

Ontwerp het Drechtster College

Het ontwerp van het Drechtster College is klaar. Het gebouw heeft 2 verdiepingen met een verhoging op de plaats van de gymzaal. De ingang van de school is te vinden aan de noordzijde. De fietsenstalling van de school is aan de kant van het zuiden te vinden. Deze sluit het gebouw aan op het park.

Hieronder ziet u een aantal indrukken van het te bouwen Drechtster College.

Noordzijde Karel Doormanweg
Noordzijde (hoofdingang school)

Zuidzijde van het Drechtster College aan de Karel Doormanweg
Zuidzijde (fietsenstalling)

Parkzijde van het Drechtster College aan de Karel Doormanweg
Parkzijde

Oostzijde Karel Doormanweg
Oostzijde (met gymzaal en pannakooi)

Ontwerp openbare ruimte

We leggen een toegangsweg en parkeerplaatsen aan voor de nieuw te bouwen school en toekomstige woningbouw. Ook zal aan de waterkant een slingerend voetpad lopen met nieuw geplante bomen en planten. Hierdoor lijkt het op een park.

Openbare ruimte Karel Doormanwef

Woningbouw

Projectontwikkelaar VORM heeft een schetsontwerp voor woningbouw gemaakt (onder voorbehoud van nadere uitwerking): 

Woningbouw 1

Woningbouw 2

Het plan heeft 27 appartementen en 10 eengezinswoningen. Het appartementencomplex heeft 6 verdiepingen. Het plan wordt de komende periode verder uitgewerkt. VORM heeft een website ontwikkeld waar informatie te vinden is over het project: aanbod.vorm.nl/kompaslocatie.

Vergunningen en procedures

De omgevingsvergunning voor de bouw van het Drechtster College is gegeven door de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De vergunning kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl onder zaaknummer Z-23-425544. De bezwaartermijn is op 12 oktober afgelopen. Er zijn (pro forma) bezwaarschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning. De behandeltermijn voor deze bezwaarschriften loopt. Indieners krijgen hierover bericht.

De aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen en verplanten van bomen is gegeven en staat vast. De vergunning kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl onder zaaknummer Z-23-425627. Let op! De vergunning is gegeven voor het kappen van 8 bomen, in plaats van 6 bomen. Dit is helaas niet goed verwerkt in het systeem en kan niet meer aangepast worden.

Voor de nieuw te bouwen woningen is een bestemmingsplanprocedure nodig. Dit proces start in het najaar van 2023.

Vragen?

Heeft u vragen over de inrichting van de openbare ruimte? Stuur dan uw mail naar wielwijk@dordrecht.nl.

Heeft u vragen over het ontwerp van de school of het schoolterrein? Mail dan naar communicatie@yulius.nl.

Heeft u vragen over het schetsontwerp van VORM? Mail dan naar: kompaslocatie@vorm.nl.