Karel Doormanweg

In het najaar van 2022 wordt de oude school gesloopt. Hierna komt er ruimte voor de nieuwbouw van het Drechtster college. Dit proces loopt vooruit op de woningbouwplannen voor Karel Doormanweg 4-8. Daarnaast pakken we de openbare ruimte rondom de school aan.

Ontwerp Drechtster college

In mei 2022 hebben we de direct omwonenden geïnformeerd. Op de gebiedsmarkt Wielwijk van 28 september 2022 hebben we het voorlopige ontwerp getoond. We hebben direct omwonenden geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Dit hebben we per brief gedaan en via een digitale bijeenkomst op 11 oktober 2022.

Hieronder ziet u twee artist impressions van het Drechtster college

Drechtstercollege artist impression entreezijde

Drechtstercollege artist impression tuinzijde

Verkeerssituatie en taxivervoer

De straat met parkeerplaatsen voor de woningen en de school sluiten we aan op de Karel Doormanweg. Een aantal leerlingen van de school wordt met taxi's opgehaald en thuisgebracht. We onderzoeken of deze taxi's tijdens het halen en brengen op het terrein van de school kunnen parkeren. De taxi's rijden via de Karel Doormanweg. Ze vervolgen hun weg via de De Visserstraat naar de Laan der Verenigde Naties. Buiten het halen en brengen is het niet mogelijk om over het schoolplein te rijden. Voor het laden en lossen van goederen voor de school denken we op dit moment aan de oostzijde van het gebied. Het gaat om een aantal wagens per week. Zij zullen via de Zuidendijk en de De Visserstraat rijden.

Karel Doormanweg

Planning sloop- en bouwwerkzaamheden

De planning voor de sloop van het bestaande pand en de bouw van het Drechtster college is als volgt:

  • 17 oktober 2022 - maart 2023: werkzaamheden in verband met sloop en bouwrijp maken van de grond
  • maart 2023 - mei 2023: voorbereiding van de bouw door de aannemer
  • mei 2023 - zomer 2024: bouw
  • schooljaar 2024-2025: ingebruikname van de school

Contact

Tijdens de sloopwerkzaamheden kunt u de aannemer op de volgende wijze bereiken:

Overdag/tijdens projectwerkzaamheden: van 7.00 tot 18.00 uur, de heer Theo Mastenbroek, telefoonnummer: 06-23 66 24 61, of in de keet bij de uitvoerder.

's Avonds/buiten projectwerkzaamheden: vanaf 18.00 uur, algemeen telefoonnummer: 0187-48 75 51

Vragen?

Hebt u vragen over de sloop- en nieuwbouwplannen van het nieuwe Drechtster college? Deze kunt u per e-mail stellen.