Karel Doormanweg

De nieuwbouwplannen voor Karel Doormanweg 4-8 werken wij nu uit. Het gaat om de bouw van een appartementencomplex van ongeveer 27 meter hoog en een aantal rijwoningen. Dit combineren we met de herinrichting van de openbare ruimte rondom de school.

Ontwikkeling Karel Doormanweg 4 – 8

De eerste plannen zijn op 21 mei en 29 november 2021 gepresenteerd tijdens digitale informatiebijeenkomsten. Op deze webpagina informeren wij u over de situatie:

Iets opschuiven van woningbouwdeel in westelijke richting

Het woningbouwdeel bestaat nog steeds uit een appartementencomplex van ongeveer 27 meter hoog, gecombineerd met een aantal rijwoningen. Om voldoende ruimte voor de school te creëren schuiven we het woningbouwdeel iets naar het westen.

Schetsplan openbare ruimte

Het idee voor de toekomstige openbare ruimte rondom de woningen is een doorgaande groene wandelzone langs het water. Ook de parkeerplaats achter de Zuidendijk heeft in het schetsplan plaats gemaakt voor groen.

Verkeerssituatie en halen en brengen taxivervoer

De straat met parkeerplaatsen voor de woningen en de school sluiten we aan op de Karel Doormanweg. Een aantal leerlingen van de school wordt met taxi's gehaald en gebracht. We onderzoeken of deze taxi's tijdens het halen en brengen op het terrein van de school kunnen  parkeren. De taxi's rijden via de Karel Doormanweg en vervolgen hun weg via De Visserstraat naar de Laan der Verenigde Naties. Buiten het halen en brengen is het niet mogelijk om over het schoolplein te rijden. Voor het laden en lossen van goederen voor de school wordt op dit moment gedacht aan de oostzijde van het gebied. Het gaat om aantal wagens per week die via de Zuidendijk en De Visserstraat zullen rijden.

Karel Doormanweg