Laan van Londen

We bekijken of we de Laan van Londen kunnen doortrekken naar de rotonde Simon de Danserweg/Admiraal de Ruyterweg. Het idee is ook om het deel van de Simon de Danserweg, ten oosten van de rotonde en een deel van de M.H. Trompweg af te sluiten voor verkeer met een motor.

Beide wegen worden dan in een langzaam verkeersroute. Dit maakt het Wielwijkpark groter. Dit is goed voor het woon- en leefklimaat van Wielwijk. De Short Stay Facility en de Watersteijnflat blijven met de auto bereikbaar. 

Doortrekken weg

Het doortrekken van de Admiraal de Ruyterweg naar de Laan van Londen is de meest directe en logische verbinding tussen Wielwijk, de A16 en N3.

Aan de rotonde Admiraal de Ruyterweg- Simon de Danserweg komt dan een extra tak naar de door te trekken weg. Een verdere uitwerking van het plan volgt. Op deze pagina houden wij u hiervan op de hoogte.

Situatie doortrekken Laan van Londen