Volkstuinenlocatie

Er komen tussen de 17 en 19 woningen op de Volkstuinenlocatie. In het tweede kwartaal van 2022 bespreken wij het (ontwerp) bestemmingsplan met omwonenden.

Volgens de visie Wielwijk Sterk en Weerbaar komen er tussen de 17 en 19 woningen op de Volkstuinenlocatie. Hiervoor is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen zodat woningbouw mogelijk wordt. De onderzoeken die nodig zijn voor het nieuwe bestemmingsplan worden afgerond.

In het 2e kwartaal van 2022 bespreken we met omwonenden en iedereen die hiervoor belangstelling heeft het (ontwerp) bestemmingsplan. Reacties die we krijgen op dit bestemmingplan beoordelen we. De procedure voor inspraak delen we tijdens de informatieavond met u. Ook gaan we ontwikkelaars benaderen of zij het terrein willen kopen en de woningen willen ontwikkelen en bouwen. Zoals het er nu naar uitziet blijft de woning Reeweg Zuid 72 staan.  

De Vrije Tuinder

Met De Vrije Tuinder hebben we afgesproken dat zij iets langer op het terrein aan de Reeweg Zuid mogen blijven. We verwachten dat zij begin 2022, na besluit van de gemeenteraad, kunnen starten op de nieuwe plek. Verhuizing naar deze locatie zal eind 2022 plaatsvinden. Na de verhuizing starten we met het bouwrijp maken van het terrein. Dat betekent in ieder geval dat we bomen en struiken verwijderen en zand aanbrengen