Cornelis de Wittstraat: herinrichting

We gaan de Cornelis de Wittstraat opnieuw inrichten. Samen met de bewoners gaan we kijken hoe we deze straat beter en groener kunnen maken.

Regenwaterriool

Dit najaar gaan we voor de herinrichting al een nieuw regenwaterriool leggen. Dit doen we om bij zware regenbuien regenwater snel te kunnen afvoeren. Zo voorkomen we wateroverlast.

Voorlopig ontwerp

De gemeente werkt op dit moment aan een schetsontwerp. Dit is nog geen definitieve tekening en het is nog niet compleet. Met uw toevoegingen gaan we deze tekening verder aanvullen. In het voorjaar van 2024 zullen wij dit nieuwe ontwerp van de Cornelis de Wittstraat aan u presenteren. 9

Voorbeelden nieuwe inrichting

Voor de nieuwe inrichting ziet u hieronder voorbeelden van verschillende onderwerpen en mogelijkheden waar we rekening mee houden. Het zijn slechts voorbeelden ter inspiratie.

Veranderend klimaat
Onder de grond leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Hier houden wij het regenwater apart van het vuilwater. Dit helpt mee om het regenwater beter af te voeren. Bijvoorbeeld tijdens hevige regenbuien. Boven de grond zijn er nog meer mogelijkheden om rekening te houden met de verandering van het klimaat. 

Vermindering hittestress
De temperaturen lopen steeds hoger op. In open en betegelde ruimten wordt het nóg warmer. Maatregelen om dit terug te dringen, zijn bijvoorbeeld: meer groen en minder tegels of beton. Meer bomen zorgen voor meer schaduw en verdamping.

Groenvakken
Meer of grotere groenvakken geven minder hitte af dan grote oppervlakten met bestrating. Ze zorgen voor een meer natuurlijke en meer geleidelijke afvoer van het regenwater. Zorgvuldig gekozen beplanting in deze groenvakken zorgt voor meer variatie in planten. En dat is weer goed voor de bijen, vlinders, vogels en andere dieren.

Bomen
Het plaatsen van (meer) bomen werkt verkoelend. Het zorgt voor schaduw en verdamping. Zowel in uw straat bij uw woning, als op grotere oppervlakten zoals parkeerplaatsen. We kunnen de bomen ook in de grotere groenvakken plaatsen. Ze hebben dan meer ruimte om te groeien. Ook bomen vangen CO2 en een deel van het regenwater op. Zo voeren we het regenwater meer geleidelijk af.

GroenBlauw Dordrecht

Meer informatie over klimaatbestendige maatregelen vindt u op www.groenblauwdordrecht.nl. Daar vindt u ook tips wat u in uw eigen tuin kunt doen.

Verkeer en parkeren
Bij dit onderwerp kunt u denken aan maatregelen die de snelheid remmen, zoals drempels of versmallingen. Of aan meer of minder parkeerplaatsen. Heeft u hier ideeën over? We horen het graag. 

Planning

In het najaar van 2024 richten we de straat opnieuw in. Na de graafwerkzaamheden van 2023 laten we de bodem met een tijdelijke bestrating een jaar nazakken ('inklinken'). Dit doen we om verzakkingen in de nieuwe bestrating te voorkomen. De werkzaamheden moeten goed afgestemd worden met de bouw van het hotel aan het Vrieseplein. We proberen de openbare ruimte opnieuw aan te leggen vóórdat het hotel open gaat.


Heeft u vragen over de werkzaamheden van de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de gemeente, de heer R. (Roel) Hubers. U kunt dit doen via e-mail of via het telefoonnummer 14078. Voor andere vragen aan de gemeente kunt u terecht bij het meldingssysteem Fixi.nl.

Aanleg warmtenet

HVC gaat nog werkzaamheden uitvoeren aan het warmtenet. Deze zullen in 2023-2024 uitgevoerd worden. HVC plaatst meer informatie over deze werkzaamheden dit najaar op de site van HVC