Prins Bernhardstraat: herinrichting

In de Prins Bernhardstraat en de straten eromheen is het riool aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de verharding van de weg, de parkeervakken en stoepen. De straten krijgen hierdoor een nieuwe inrichting.

Werkzaamheden

Eerst vervangen we het riool en leggen we gelijk de nieuwe inrichting van uw straat aan. Hierdoor verminderen we de overlast van de werkzaamheden. De start van dit  werk staat gepland voor de 1e helft van 2024. Het werk van alle straten bij elkaar duurt ongeveer 1 jaar. Bij de volgende straten gaan we het riool vervangen en de bestrating vervangen:

 • Prins Bernhardstraat
 • Amalia van Solmsstraat
 • Albertine Agnesstraat
 • Engelbrechtstraat
 • Ernst Casimirstraat
 • Lodewijkstraat
 • Johan den Oudenstraat
 • Mecklenburgstraat
 • Juliana van Stolbergstraat
 • Adolf van Nassau
 • Louise de Colignystraat

Anders dan standaardmethode gemeente

Normaal geven we uw straat na rioolwerkzaamheden een tijdelijke bestrating. Dit is nodig omdat de grond goed moet inklinken. Dat noemen we ook wel 'nazakken'. Dit voorkomt na langere tijd verzakkingen in de straat. Het nazakken duurt ongeveer 1 jaar. Daarna leggen we de definitieve situatie pas aan. Wij vinden de overlast die u dan 2 keer ervaart te groot om deze methode toe te passen. Daarom passen wij onze methode aan om alles in 1 keer aan te leggen.

Maatregelen voor de toekomst

Het riool is uit het jaar 1970. Het is een gemengd riool. Dat betekent dat het vuile water en het schone (regen)water nog samen in één rioolbuis naar de waterzuivering gaat. Bij een rioolvervanging plaatsen we een gescheiden riool. Zo zuivert de waterzuivering niet onnodig schoon water. En is er minder belasting voor het vuilwaterriool. Bijvoorbeeld tijdens veel regen. De kans op wateroverlast wordt hierdoor kleiner.  

In gesprek met bewoners

Er zijn verschillende manieren om ons voor te bereiden op de toekomst. Bijvoorbeeld door groen in de straat te planten om hogere temperaturen tegen te gaan. Meer groen betekent alleen minder ruimte voor parkeren.. De parkeerdruk in uw buurt is vrij hoog. In het ontwerp van uw straat hebben wij daarom nauwelijks extra groen aangebracht. Is de behoefte voor extra groen er wel bij u en bewoners in uw straat? Dan kunnen wij samen met bewoners hier naar kijken.

Verkeersbesluit

Bij de vervanging van het riool krijgt de buurt een nieuwe inrichting. De volgende dingen veranderen bij de nieuwe inrichting:

 • er komt meer ruimte voor voetganger;
 • de parkeerplaatsen worden voor de auto's van deze tijd;
 • de rijbaan maken we smaller naar 3,85 meter op de Prins Bernhardstraat. De andere straten naar 3,5 meter. Dit voor extra ruimte voor voetgangers en parkeren;
 • de verkeersveiligheid te beschermen, worden de straten voor auto's eenrichtingsverkeer.

De toekomstige rijrichtingen ziet u op de afbeelding hieronder. Eenrichtingsverkeer leidt tot een hogere snelheid. Om dit te voorkomen, leggen we drempels aan in alle straten. Door de nieuwe inrichting worden de straten aantrekkelijker voor de fiets. Dit kan zorgen voor een meer leefbare buurt.

Projectgebied en nieuwe rijrichtingen Prins Bernhardstraat en omgeving