Houthavenplein: rioolvervanging

In het voorjaar van 2024 gaat de gemeente delen van het riool vervangen rondom het Houthavenplein. De straten worden vervolgens opnieuw aangelegd.

De gemeente vervangt het riool: 

  • Op het Houthavenplein;
  • in de Noorderstraat;
  • Molen de Vilder;
  • een deel van de Lijnbaandwarsstraat

Aanleg nieuw riool

Gezien de leeftijd van het riool wordt de kans steeds groter dat er schades gaan ontstaan. Om problemen in de toekomst te voorkomen gaan we het riool vervangen. De straat wordt daarna tijdelijk dicht gestraat. Dit is een tijdelijke oplossing om de straat begaanbaar te maken tot het moment dat we de nieuwe straten definitief opnieuw aanleggen. Na de rioolwerkzaamheden moet de straat inklinken.

Wij houden ons standaard aan een zettingsperiode van 1 jaar voordat het definitief opnieuw aanleggen van de straten begint. Inklinking (en zetting) betekent dat de bodem onder de bestrating nog wat zal dalen. Hierdoor ligt de tijdelijke bestrating mogelijk straks niet meer vlak. Door een jaar te wachten, geven wij de bodem de tijd om verder in te klinken. De nieuwe bestrating blijft straks mooi vlak liggen. 

Overlast

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Tijdens de werkzaamheden zijn de locaties voor het aanbieden van huisvuil niet altijd beschikbaar of bereikbaar. In dat geval zal de aannemer u informeren over tijdelijke andere locaties voor het wegbrengen van huisvuil.

Definitief ontwerp

In 2025 gaat de gemeente de straten definitief herstraten. Uitgangspunt hierbij is om bij een herbestrating meer groen in de straten aan te brengen. De parkeervakken krijgen ook een andere inrichting, zodat ze beter passen bij de auto's van deze tijd. Deze aanpassing doen we alleen in Noorderstraat en in de Lijnbaandwarsstraat. In de Molen de Vilder passen we de parkeervakken niet aan vanwege de bestaande bomen.

Waar dat kan, brengen wij meer groen aan op het Houthavenplein. We halen tegels weg en plaatsen er groenvakken voor terug. Meer of grotere groenvakken geven minder hitte af dan grote oppervlakten met bestrating. Daarnaast zorgt groen voor een meer natuurlijke en meer geleidelijke afvoer van het regenwater. In de groenvakken komt beplanting. Dit zorgt ook voor meer biodiversiteit. En dat is weer goed voor de bijen, vlinders, vogels en andere dieren. 

De bestaande bomen blijven staan. Als er ruimte is voor nieuwe bomen, planten we die. De ruimte rondom de bomen proberen wij groter te maken. Hierdoor heeft de boom meer ruimte om te groeien en blijft deze gezond. Bomen hebben tijdens hete zomers een verkoelende werking. De bomen zorgen voor schaduw en verdamping. Zowel in uw straat, bij uw woning, als op grotere oppervlakken zoals parkeerplaatsen. Ook vangen bomen CO2 en een deel van het regenwater op. Zo wordt het regenwater geleidelijk opgevangen en afgevoerd.

Meer informatie over klimaatbestendige maatregelen vindt u op www.groenblauwdordrecht.nl. Daar vindt u ook tips wat u in uw eigen tuin kunt doen voor een biodiverse leefomgeving.

Ontwerptekening en beschrijving

Alle bovenstaande punten komen samen in het definitief ontwerp van het Houthavenplein. Hier vindt u de tekening van het definitief ontwerp. 

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer A. van Tilborg. Dit kan via telefoonnummer 078 - 770 58 46 of via de e-mail. Andere vragen aan de gemeente kunt u stellen via het meldingssysteem Fixi.nl.