Colijnstraat en omgeving: herinrichting

In de Colijnstraat, de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat zijn veel ontwikkelingen gaande om de wijk nog mooier te maken.

Nieuwbouw

Langs de Frank van der Goesstraat, de W.H. Vliegenstraat en de Colijnstraat liggen meerdere gronden braak in afwachting van nieuwbouw. Woningcorporatie Woonbron is eigenaar van deze gronden. 

Op de twee gronden aan de Frank van der Goesstraat en de grond aan de W.H. Vliegenstraat wil Woonbron sociale huurwoningen bouwen. Meer informatie hierover leest u verderop deze webpagina.

Voor de Colijnstraat volgt later nog een plan. Op deze webpagina informeren wij u te zijner tijd over de ontwikkelingen en werkzaamheden in deze straat.

Woningbouw W.H. Vliegenstraat en Frank van der Goesstraat

Aan de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat zijn drie appartementenblokken gesloopt. Deze appartementen waren verouderd. Ze voldeden niet meer aan de wooneisen van deze tijd. Woonbron bouwt hier drie moderne appartementenblokken terug. Het gaat om twee blokken van 31 appartementen en één blok van 40 appartementen. Op 1 september 2022 start de bouw van het appartementenblok aan de W.H. Vliegenstraat (Blok C). De oplevering van dit 1e blok verwachten we eind 2023. De oplevering van de andere twee blokken in de Frank van der Goesstraat (Blok A + B) verwachten we in 2024/2025. 

Het plan is onderdeel van het ontwikkelingsprogramma Dordrecht West. De herontwikkeling van het grotere gebied rondom de Colijnstraat, de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat is hier ook onderdeel van. In het gehele gebied zijn er in totaal 10 appartementencomplexen gesloopt.

Herinrichting openbare ruimte

Als gevolg van de nieuwbouw krijgt ook de openbare ruimte in de straten een nieuwe inrichting. De gemeente heeft een schetsontwerp  gemaakt van de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat. Het plan voor de herinrichting van de Colijnstraat volgt later. Hieronder leest u meer over de herinrichting van de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat.


Herinrichting W.H. Vliegenstraat en Frank van der Goesstraat

Parallelwegen

De huidige parallelwegen aan de zuidzijde van de Frank van der Goesstraat en de W.H. Vliegenstraat verdwijnen. Daardoor zullen de nieuwe appartementenblokken een betere verbinding krijgen met de openbare ruimte. 

Parkeren

Aangezien de parallelwegen verdwijnen moeten er elders parkeervakken terugkomen. Dit doen we door een nieuw openbaar parkeerterrein te maken aan beide zijden van de nieuwe appartementenblokken. In de straat zelf kunt u nog steeds langs de weg parkeren.

Groen

De straten krijgen een groene inrichting. In de straten reserveren we meer ruimte voor groen. We maken meerdere grote groenvakken. Ook langs de voorgevel van de nieuwe appartementenblokken komen brede groenvakken. Welke type beplanting daadwerkelijk in de groenvakken komt, bepalen we op een later moment. 

Planning werkzaamheden herinrichting

De planning voor de herinrichting van de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat hangt sterk af van de planning van de woningbouw en de rioolvervanging in deze straten. De werkzaamheden van de herinrichting zijn nu gekoppeld aan de planning van de rioolvervanging. De gemeente streeft ernaar de W.H. Vliegenstraat medio/najaar 2023 opnieuw in te richten. De Frank van der Goesstraat zullen we pas na de bouw van de appartementenblokken A & B herinrichten. De precieze startdatum is nog niet bekend. Daar informeren we u later over.

Rioolvervanging

Het riool in de Colijnstraat, de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat is aan vervanging toe. Vanwege de woningbouw in deze straten dient de vervanging van het riool in verschillende fases te worden uitgevoerd. In de maanden juli en augustus 2022 voeren we voorbereidende werkzaamheden uit. Vanaf halverwege 2023 vervangen we dan het riool in deze straten. Hieronder leest u meer over de rioolvervanging in de Colijnstraat, de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat.


Fase 1 – Voorbereidende werkzaamheden

Vanwege de woningbouw dient de gemeente voorbereidende werkzaamheden te verrichten aan het riool. Een onderdeel van deze werkzaamheden is het verwijderen van het riool in de parallelweg van de W.H. Vliegenstraat. 
Vanaf week 26 start de aannemer met deze werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Tijdens de werkzaamheden blijven de garages van de appartementenblokken aan de Hugo van Gijnweg en het W.H. Vliegenplantsoen toegankelijk. Tijdens de werkzaamheden sluiten we de parallelweg aan de W.H. Vliegenstraat af. Na de rioolwerkzaamheden zal de parallelstraat niet meer toegankelijk zijn.

Fase 2 – Rioolvervanging W.H. Vliegenstraat en Frank van der Goesstraat

Vanaf mei 2023 vervangen wij het riool in de rijbaan van de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat. Daarbij voeren wij ook voorbereidende werkzaamheden uit aan het riool voor de woningbouw in de Frank van der Goesstraat. Tijdens deze werkzaamheden sluiten we deze straten gedeeltelijk af. Wij proberen de hinder/overlast die hierdoor ontstaat zoveel mogelijk te beperken. De precieze startdatum is nog niet bekend. Meer informatie over deze werkzaamheden volgt later.

Fase 3 – Rioolvervanging Colijnstraat

Na de rioolvervanging in de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat is de Colijnstraat aan de beurt. Ook de Colijnstraat sluiten we tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk af. Wij proberen de hinder/overlast die hierdoor ontstaat zoveel mogelijk te beperken. De precieze startdatum is nog niet bekend. Ons streven is om in het najaar van 2023 te starten met de rioolwerkzaamheden in de Colijnstraat. Meer informatie over deze werkzaamheden volgt later.

Voorbereidend werk woningbouw

In 2022 en 2023 bouwt Woonbron nieuwe woningen in de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat. In de maanden juli en augustus 2022 voeren Stedin, HVC en Evides voorbereidende werkzaamheden uit. Deze drie partijen voeren de komende jaren vaker werkzaamheden uit in de W.H. Vliegenstraat, de Frank van der Goesstraat en ook de Colijnstraat. Dit om de bouw van nieuwe woningen in deze straten mogelijk te maken.

Wegafsluiting en parkeren

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig de Colijnstraat, de W.H. Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat en de parallelwegen (gedeeltelijk) af te sluiten. Tijdens de werkzaamheden is het voor omwonenden niet mogelijk om in deze straten te parkeren. Dit geven we aan via informatieborden en wegafzettingen. 

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de gemeente? Neem dan contact op met de heer B. van Hooff. Dit kan via telefoonnummer (078) 770 50 32 of via e-mail.