Wijkwensen

Met een wijkwens maakt u uw wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, schoner en veiliger. De gemeente ondersteunt wijkwensen met subsidie en de regiegroepen beoordelen de aanvragen.

Voorbeelden van wijkwensen zijn:

 • opfleuren van een saaie buitenmuur
 • parkpicknick voor de buurt
 • straatspeeldag
 • extra groen in uw straat of plein
 • bankje of prullenbak
 • trapveldje
 • kunst in de wijk
 • veiliger kruispunt
In aanmerking komen

U kunt een wijkwens aanvragen als:

 • uw wens een positief effect heeft op uw wijk, buurt of straat
 • meerdere bewoners samen uw wijkwens ondersteunen
 • u zelf meedenkt en meewerkt om uw wijkwens uit te laten komen

Voldoet een wijkwens aan de voorwaarden? Dan kan die in aanmerking komen voor subsidie. Regiegroepen beoordelen de aanvragen voor wijkwensen.

Aanvragen

Via het subsidieportal vraagt u subsidie aan en volgt u uw aanvraag. U heeft DigiD nodig als u de aanvraag doet namens een persoon. Vraagt u als rechtspersoon (bijvoorbeeld bedrijf, vereniging of stichting) subsidie aan? Dan doet u dat met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3. Vraagt u subsidie boven € 1.000,- aan? Dan betalen wij dat uit via een rechtspersoon. 

Uw aanvraag dient u minimaal 4 weken voor de vergadering van de regiegroep wijkwensen in. In het vergaderschema leest u wanneer de regiegroepen vergaderen. 

Ook is een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Bekijk de Tips voor uw aanvraag Wijkwens

EHerkenning-logoDigiD-logo.comVraag subsidie aan in het subsidieportal  Lees meer informatie over DigiD of eHerkenning

Meer informatie

Misschien zijn de volgende pagina's ook interessant voor u:

Regiegroepen

We hebben 3 regiegroepen waaraan bewoners uit verschillende wijken deelnemen. Elke regiegroep beoordeelt de wijkwensen in het eigen gebied. Lees meer over de regiegroepen

Voorbeelden

Van toegekende wijkwensen delen de aanvragers een verslag. Ze laten zien wat er in de buurt is gebeurd en hoe dat in zijn werk is gegaan. De verslagen van vervulde wijkwensen plaatsen wij op de gemeentesite. Misschien doet u ideeën op voor uw eigen wijk, buurt of straat.

U kunt ook de overzichten van behandelde wijkwensen bekijken. Hierin ziet u hoe de regiegroepen hebben beslist over de aanvragen voor wijkwensen.