Wijkwensen

Met een wijkwens maakt u uw wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, schoner en veiliger. De gemeente ondersteunt wijkwensen met subsidie en de regiegroepen beoordelen de aanvragen.

Voorbeelden van wijkwensen zijn:

 • opfleuren van een saaie buitenmuur
 • parkpicknick voor de buurt
 • straatspeeldag
 • extra groen in uw straat of plein
 • bankje of prullenbak
 • trapveldje
 • kunst in de wijk
 • veiliger kruispunt
In aanmerking komen

U kunt een wijkwens aanvragen als de wens:

 • een positief effect heeft op uw wijk, buurt of straat
 • ondersteuning heeft van meerdere bewoners 
 • uitkomt als u zelf meedenkt en meewerkt 
 • algemeen belang behartigen, geen individueel belang
 • bijdraagt aan een schone, veilige en leefbare buurt
 • zowel fysiek (tastbaar) als sociaal is
 • een blijvend karakter heeft. Bij een sociale wens gaat het om het verbeteren en vermeerderen van contacten 
 • een duidelijke doelstelling heeft
 • toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, we sluiten niemand uit
 • een redelijk groot bereik heeft

Via een Wijkwens vergoeden we ook maaltijden, samen eten verbindt. Wel moet er voldoende randprogramering zijn en er een eigen bijdragen verplicht is. Het subsidiedeel en de eigen bijdrage voor de maaltijd moeten in verhouding zijn.
Kosten voor vrijwilligers vergoeden we niet. 

Voldoet een wijkwens aan de voorwaarden? Dan kan die in aanmerking komen voor subsidie. De Regiegroepen beoordelen de aanvragen voor wijkwensen.

Aanvragen

Via het subsidieportal vraagt u subsidie aan en volgt u uw aanvraag. Aanvragen met bedragen boven € 1.000,- betalen wij alleen aan rechtspersonen zoals bijvoorbeeld verenigingen en organisaties. 

Uw aanvraag dient u minimaal 4 weken voor de vergadering van de regiegroep wijkwensen in. Ook is er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Bekijk de Tips voor uw aanvraag Wijkwens

EHerkenning-logoDigiD-logo.comVraag subsidie aan in het subsidieportal  u heeft DigiD of eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. 

Meer informatie

Misschien zijn de volgende pagina's ook interessant voor u:

Regiegroepen

We hebben 3 regiegroepen waaraan bewoners uit verschillende wijken deelnemen. De regiegroep beoordeelt een Wijkwens onder andere op het draagvlak in de buurt. Soms is draagvlakonderzoek door alleen de indiener niet voldoende. Niet alle medebewoners durven namelijk hun mening te geven of zijn erover bevraagd. 

Elke regiegroep beoordeelt de wijkwensen in het eigen gebied. Lees meer over de regiegroepen

Voorbeelden

Van toegekende wijkwensen delen de aanvragers een verslag. Ze laten zien wat er in de buurt is gebeurd en hoe dat in zijn werk is gegaan. De verslagen van vervulde wijkwensen plaatsen wij op de gemeentesite. Misschien doet u ideeën op voor uw eigen wijk, buurt of straat.

U kunt ook de overzichten van behandelde wijkwensen bekijken. Hierin ziet u hoe de regiegroepen hebben beslist over de aanvragen voor wijkwensen.