Wijkwensen

Met een wijkwens kunt u uw wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, schoner en veiliger maken. De gemeente ondersteunt uw wijkwens met subsidie. Voorbeelden van wijkwensen zijn:

 • opfleuren van een saaie buitenmuur
 • parkpicknick voor de buurt
 • straatspeeldag
 • extra groen in uw straat of plein
 • bankje of prullenbak
 • trapveldje
 • kunst in de wijk
 • veiliger kruispunt
In aanmerking komen

U kunt een wijkwens aanvragen als:

 • uw wens een positief effect heeft op uw wijk, buurt of straat
 • meerdere bewoners samen uw wijkwens ondersteunen
 • u zelf meedenkt en meewerkt om uw wijkwens uit te laten komen
Aanvragen

U stuurt een e-mail met uw idee voor een wijkwens naar wijkwensen@dordrecht.nl. Als de regiegroep uw wijkwens goedkeurt, krijgt u een formulier dat u verder moet invullen. U kunt geen eigen of een oud formulier gebruiken! 

Wijkwens indienen
10 tips voor uw aanvraag

Beslissing

De regiegroepen beoordelen de wijkwensen van hun gebeid. Deze regiegroepen bestaan uit een aantal bewoners. In totaal hebben wij drie regiegroepen over de wijken:

 • Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart
 • Crabbehof, Krispijn, Wielwijk en Zuidhoven
 • Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg

De regiegroepen geven een zwaarwegend advies aan de gemeente. De gemeente beslist uiteindelijk over uw aanvraag. Zij houdt hierbij rekening met het uitgebrachte advies tenzij er juridische redenen zijn om dit niet te doen.

Bericht

De regiegroepen vergaderen gemiddeld 6x per jaar. Dien uw aanvraag minimaal 2 weken voor de vergadering van de regiegroep in. De regiegroep kan uw wens dan in de eerst volgende vergadering bespreken. Hier ziet u het vergaderschema van de regiegroep uit uw wijk. 
Een eenvoudige wens kan snel in vervulling gaan. Een ingewikkelde wens heeft een langere voorbereiding nodig.