Tips voor uw aanvraag wijkwens

Wilt u subsidie voor een wijkwens aanvragen? Bekijk de tips voor uw aanvraag.

Positief effect

Heeft uw wens een positief effect op uw wijk, buurt of straat? Is het bijvoorbeeld goed voor het onderlinge contact? En voor de leefbaarheid of de veiligheid van de buurt?

Draagvlak buurt

Ga in gesprek met uw buurtbewoners en vraag of ze uw idee ondersteunen. Met een handtekeningenlijst laat u bijvoorbeeld zien dat uw wens draagvlak heeft.

Begroting

Maak een inschatting van de kosten en stuur een uitgewerkte begroting met uw aanvraag mee.

Rechtspersoon

Is uw aanvraag voor een bedrag boven 1.000 euro? Dan moet een rechtspersoon mee ondertekenen. Vrijwilligerscentrum INZET078!, kan bijvoorbeeld als rechtspersoon fungeren.

Vergunning nodig?

Controleer of u een vergunning nodig heeft voor uw wens. Houd daarbij rekening met een verwerkingstijd van minimaal 7 weken. Neem de kosten van de vergunning ook op in uw begroting.

Planning

Een eenvoudige wens kan snel in vervulling gaan. Een ingewikkelde wens heeft een langere voorbereiding nodig.

  • Dien uw aanvraag minimaal 4 weken voor de vergadering van de regiegroep in. Dan kan de regiegroep uw wens in de eerst volgende vergadering bespreken. In het vergaderschema ziet u wanneer de regiegroepen bij elkaar komen.
  • Heeft u een wijkwens voor de openbare ruimte, zoals een speeltoestel of een bankje? Houdt u rekening met levertijden en stuur de aanvraag voor 1 oktober in. Aanvragen na 1 oktober kunnen we pas het volgende jaar in behandeling nemen.
  • Is uw wijkwens goedgekeurd? Dan maken wij het toegekende bedrag binnen 6 weken aan u over.

Andere subsidies

Misschien kunt u ook elders subsidie aanvragen. Informeert u bijvoorbeeld eens bij de woningbouwverenigingen, het Cultuurfonds en het Oranjefonds.

Vragen

Heeft u vragen? Jacqueline Pool is contactpersoon voor wijkwensen bij de gemeente. U bereikt haar via het mailadres wijkwensen@dordrecht.nl of via telefoonnummer 14 078.