Regiegroepen

De gemeente ondersteunt wijkwensen met subsidie. Ieder jaar is er een vast budget beschikbaar voor wijkwensen. De regiegroepen beoordelen welke wijkwensen in aanmerking komen voor subsidie.

In de regiegroepen zitten bewoners van de verschillende wijken. Samen beoordelen zij de aanvragen van wijkwensen voor de wijken in hun gebied. De regiegroepen zijn verdeeld over 3 gebieden:

  • regiegroep Centrum: Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart
  • regiegroep Oost: Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg
  • regiegroep West: Wielwijk, Crabbehof/Zuidhoven en Krispijn

Vergaderingen

De regiegroepen komen een paar keer per jaar bij elkaar om de aanvragen voor wijkwensen te bespreken en te beoordelen. In het vergaderschema ziet u wanneer dat is. Wilt u dat een regiegroep uw wijkwens behandelt bij een vergadering? Dien uw aanvraag dan uiterlijk 4 weken voor de vergadering in.

Beslissing

De regiegroepen beoordelen welke wijkwensen in aanmerking komen voor subsidie. Als er juridisch geen bezwaar is, dan verstrekt de gemeente de subsidie.

Wij maken ieder kwartaal een overzicht van de wijkwensen die zijn behandeld. Hierin ziet u welke wijkwensen subsidie hebben gekregen.

Zie ook: Tips voor uw aanvraag.